Velkommen til U3-kurs på Gardermoen!

Meld meg på

U3-kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Praktisk informasjon
- Kurssamlingen avholdes på Clarion Hotel og Congress Oslo, Gardermoen
- Kursprisen inkluderer pausemat og lunsj begge dager.
- Ved behov for hotell må deltakeren selv bestille dette ved å sende mail til mette.mikkelborg@choice.no. Pris er kr. 1285 per natt. Overnatting er ikke inkludert i kursprisen.

Kurset består av to deler:
1. Selvstudium som gjennomføres i forkant av kurssamlingen.
Selvstudiet er digitalt og gjøres i eget tempo. Estimert tidsbruk er 8-10 timer.
2. Todagers fysisk kurssamling

Kurset gir opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeid. Det gis opplæring i hvordan kontrollere og dokumentere arbeid i henhold til foreliggende krav, samt opplæring i hvordan ulike mekanismer påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Lenke til selvstudiet og tilgang til Betongboka blir sendt til deltakere på mail.

Alle deltakere bør ha standard NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann/ bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen.

Skriv ut

Kurssamling Dag 1, 12. april

09.00 Bli kjent hilserunde

09.30 (01) Gjennomgang av e-læringsmodulene: diskusjon og erfaringsdeling
Knut Bryne

10.15 Pause

10.30 (02) Fersk betongs egenskaper /tilpasninger på byggeplass
Oliver B. Skjølsvik

11.00 Pause

11.15 (03) Herdetiltak og vinterstøp
Oliver B. Skjølsvik

12.15 Lunch

13.00 (04) Herdeteknologi
Oliver B. Skjølsvik

14.00 Pause

14.15 (05) Bruk av Hett97 Praktiske øvelser
Oliver B. Skjølsvik

16.00 Slutt for dagen

Kurssamling Dag 2, 13. april

09.00 (06) Mottakskontroll
André Schmidt, Multiconsult

09.45 Pause

10.00 (07) Samarbeid
Andre Schmidt, Multiconsult

10.30 (08) Gulvstøp og NB15
André Schmidt, Multiconsult

11.00 Pause

11.15 (09) Fersk og herdende betong
Andreas Sjaastad, Veidekke

12.00 Lunch

12.30 (10) Forskaling og armering
Andreas Sjaastad, Veidekke

13.15 Pause

13.30 (11) Utstøpning og vibrering
Andreas Sjaastad, Veidekke

14.00 Pause

14.15 (12) Utstøpning og vibrering
Andreas Sjaastad, Veidekke

15.15 (13) Planlegging og støpeplan
Andreas Sjaastad, Veidekke

16.00 Slutt for dagen

 • Knut Bryne

  Seniorrådgiver

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • André Schmidt

  Seniorrådgiver Betongteknologi

  Skanska Norge AS Avd Div Bygg Region Oslo/Akershus

 • Andreas Sjaastad

  Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg

 • Oliver Berget Skjølsvik

  Fagspesialist - betongteknologi

  Norconsult AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

NFF Jubileumskonferanse

9. feb.
kl. 12.00–16.00

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.