29.–30. aug.
Veidekke ASA, OSLO

Norsk Betongforening og Veidekke samkjører på dette U3-kurset og det vil være fysisk kurssamling.

Meld meg på

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en todagers fysisk samling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen og eksamen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel og elektronisk tilgang til Betongboka blir sendt i egen lenke.

Alle deltakere bør ha standard NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen.

Finn frem:

Adresse: Skabos Vei 4, 0278 Oslo. Parkering i veien utenfor (betalingsautomat).
Skriv ut

Kurssamling dag 1, 29. august

09:00 - 09:45 Oppsummering av/spørsmål til e-læringen

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 10:45 Fersk betongs egenskaper (inkl. SKB)

10:45 - 11:00 Pause

11:00 - 12:00 Fersk betongs egenskaper forts.

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:45 Utstøping – støpeteknikk. Behandling av fersk og herdende betong

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:45 Utstøping fortsetter

14:45 - 15:00 Pause

15:00 - 16:00 Utstøping fortsetter, inkludert gruppeoppgave støpeplan.

Kurssamling Dag 2, 30. august

08:00 - 08:45 Samarbeid med betongleverandør

08:45 - 09:00 Pause

09:00 - 09:45 Mottakskontroll og prøvetaking på byggeplass

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 11:00 Kontroll og dokumentasjon

11:00 - 12:00 Lunsj

12:00 - 12:45 Herdeteknologi

12:45 - 13:00 Pause

13:00 - 13:45 Herdeteknologi forts.

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:45 Oppsummering

15:00 Slutt

  • Andreas Sjaastad

    Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen