31. mai–1. juni
Microsoft Teams, Nettbasert

Norsk Betongforening og Veidekke samkjører på dette U3 kurset og det vil være et heldigitalt kurs.

Meld meg på

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en to dagers digitalsamling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel og digital samling kommer i egen mail - Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka.

Alle deltakere bør ha standard NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen.

Skriv ut

Kurssamling Dag 1, 31. Mai

09:00 - 09:45 Oppsummering av/spørsmål til e-læringen

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 10:45 Fersk betongs egenskaper (inkl. SKB)

10:45 - 11:00 Pause

11:00 - 12:00 Fersk betongs egenskaper forts.

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:45 Utstøping – støpeteknikk. Behandling av fersk og herdende betong

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:45 Utstøping forts.

14:45 - 15:00 Pause

15:00 - 16:00 Utstøping forts. inkl gruppeoppgave støpeplan.

Kurssamling Dag 2, 01. Juni

08:00 - 08:45 Samarbeid med betongleverandør

08:45 - 09:00 Pause

09:00 - 09:45 Mottakskontroll og prøvetaking på byggeplass

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 11:00 Kontroll og dokumentasjon

11:00 - 12:00 Lunsj

12:00 - 12:45 Herdeteknologi

12:45 - 13:00 Pause

13:00 - 13:45 Herdeteknologi forts.

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:45 Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: