Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Meld meg på

Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv., i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen.

Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanen: Praktisk info.

Hotellbooking
Hver enkelt sørger for bestilling av hotellrom ved Scandic Solli, dersom det er behov for overnatting. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg

Dag 1: kl 0900 - 1700

Kursets struktur og hensikt

Rammebetingelser:

 • Lovverk og standarder
 • Innføring av de nye felleseuropeiske betongstandardene
 • Krav til yrkesutøvere

Den herdnede betongens egenskaper:

 • Kvalitetskrav
 • Trykkfasthet
 • Tetthet
 • Riss
 • Frostsikring

"Modeller" til forklaring av betongegenskapene:

 • Mikrostruktur
 • Porøsitet
 • Svinn

Herdnet betong - Bestandighet:

 • Frostangrep
 • Syreangrep
 • Kjemikalieangrep

Dag 2: kl. 0800 - 1800

Gjennomgang av hjemmeoppgaver

Armeringskorrosjon:

 • Kloridinntrengning
 • Karbonatisering

Fersk betongs egenskaper:

 • Avbinding
 • Herdeforløp
 • Støpelighet

Behandling av den ferske betongen

 • Vibrering
 • Vanning
  -Tildekning

Dag 3: kl. 0800 - 1800

Gjennomgang av hjemmeoppgaver

Sementer:

 • Norskproduserte sementer
 • Importerte sementer

Silika - Pozzolaner:

 • Tilsetting av silikastøv
 • Bruk av slagg og flygeaske

Tilsetningsstoffer:

 • Plastiserende
 • Retarderende
 • Akselererende
 • Luftinnførende
 • Ekspanderende
 • Selvkomprimerende betong

Dag 4: kl. 0800 - 1700

Gjennomgang av hjemmeoppgaver

Herdeteknologi, Hett 97:

 • De forskjellige betongers egenskapsutvikling og temperaturavhengighet
 • Betongkonstruksjoners varmebalanse
 • Opplæring i bruk av EDB-program

Prosedyrer for støpearbeider

NS-EN-13670+NA Gulv på grunn og påstøp

Dag 5: kl. 0800 - 1200

 • Gjennomgang av hjemmeoppgaver
 • Repetisjon og svar på spørsmål om tidligere gjennomgått stoff
 • Skriftlig eksamen som blir rettet av Betongopplæringsrådet (BOR)
 • Bestått prøve resulterer i kursbevis fra BOR
 • De som tidligere har fagbrev/yrkesbevis, ingeniørutdannelse eller tilsvarende får BOR's kompetansebevis

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

For mer informasjon, se her.

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Kursets varighet: 40 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

 • Noason Torvaldur

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: