8.–10. nov.

Kurset har som mål å gi basiskunnskaper innen betongteknologi og er oppdatert med tanke på teknologisk utvikling, nye veiledninger og standarder.

Meld meg på

Det vil bli sendt ut innloggings lenke til kurset med diverse info når det begynner å nærme seg kursstart.

Betong er et av våre billigste, miljøvennlige og mest brukte bygningsmaterialer. Det spesielle med betong er at den produseres lokalt av lokale materialer. Den skal tilfredsstille en rekke krav til eksempelvis støpelighet, styrke og bestandighet. Utførelsen av arbeidene er dessuten i sterk grad med på å bestemme egenskapene på det endelige produktet. Utfordringene med å optimalisere bruken av tilgjengelige materialer, og tilpasse denne til ulike krav og utførelsesmetoder er derfor store.

Kurset er tilpasset den totale omleggingen av betongstandardene som fant sted i 2003 som følge av våre europeiske forpliktelser. Kurset inngår som en del av det samlede kompetansegivende kurstilbudet innen betong.

Betongstandardene "NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner" og "NS-EN 206+NA Betongproduksjon" inneholder begge spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. "NS-EN 1504 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betong" og "NS-EN 14487 Sprøytebetong" vil i nær fremtid også få sine nasjonale tillegg som gir slike krav omtrent slik en tidligere fant dem i NS 3420. Tilnærmet like kompetansekrav gjelder nå for alle arbeider som omfattes av disse standardene. Det stilles krav til dokumenterte forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid.

Regler for tildeling av kompetansebevis
Dette U1-kurset, kombinert med andre særskilte kurs innen Betongutførelse, U3, Betongrehabilitering, (R) og Sprøytebetong til bergsikring S2, gir grunnlag for tildeling av kompetansebevis i disse grenene. Det forutsettes samtidig at eksamen etter hvert kurs er bestått og at gjeldende krav til forkunnskaper og praksis er oppfylt. Kompetansebeviset gis for alle utførelsesklasser, avhengig av forkunnskaper og praksis. For tildeling av kompetansebevis i de ulike klasser, er kravet til ingeniørkompetanse eller fagbrev strengt.

Kurset henvender seg i første rekke til de som må ha kurset i forbindelse med tildeling av kompetansebevis innen de angitte område, men kurset er også aktuelt for byggeledere, kontrollører og byggherrer som i sitt daglige arbeid er avhengig av at kunnskap og dokumentasjon av denne kompetanse er til stede. Kurset er også nyttig for rådgivere som i den nye verden av standarder, også vil få et større ansvar utover den konstruktive og beskrivende del.

Skriv ut

Dag 1

08.30 - 09.00

Pålogging og hilserunde

09.00 - 09.10

Åpning

Kursets struktur og hensikt

09.10 - 10.00

Våre norske europatilpassede betongstandarder

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 11.00

”Modeller” til forklaring av betongegenskapene

11.00 - 11.10

Pause

11.10 - 12.00

”Modeller” til forklaring … fortsetter

12.00 - 12.30

Lunch

12.30 - 13.15

Herdnet betong – mekaniske egenskaper og svinn

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.15

Herdnet betong – Bestandighet

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.15

Herdnet betong – bestandighet – forts.

Dag 2

09.00 - 09.45

De europatilpassede betongstandardene

09.45 - 10.00

Pause

10.00 - 10.45

Fersk betong – Støpelighet

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Fersk betong - Avbinding og herding

11.45 - 12.15

Lunch

12.15 - 13.00

Sementer/silikastøv/flygeaske/slagg

13.00 - 13.15

Pause

13.15 - 14.00

Sementer / silikastøv/ flygeaske/ slagg - forts.

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.00

Armering og armeringsprodukter

15.00 - 15.15

Pause

15.15 - 16.00

Støpemetoder

Dag 3

09.00 - 09.45

Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong

09.45 - 10.00

Pause

10.00 - 10.45

Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong – forts.

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Betongsammensetning

11.45 - 12.15

Lunch

12.15 - 13.00

Herdeteknologi

13.00 - 13.15

Pause

13.15 - 14.00

Herdeteknologi – forts.

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 14.45

Kontroll ved betongbygging

14.45 - 15.00

Oppsummering

15.00 - 18.00

Eksamen

 • Øyvind Bjøntegaard

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Trondheim

 • Mari Bøhnsdalen Eide

  Kontroll- og teknologileder

  Sandnes & Jærbetong AS

 • Steinar Helland

  Sjefsrådgiver

  S Helland Konsult

 • Andrei Shpak

  Senior Engineer

  Aker Solutions AS avd Trondheim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

Bygg, anlegg og eiendom

Byggherreforskriften

27. sep.
kl. 10.00–16.00