Tunneldagene arrangeres i Drammen 2. - 3. september. Dette er 7. gangen NFF inviterer til dette tradisjonsrike arrangementet og vi håper på like mange deltakere som tidligere!

Meld meg på

Tunneldagene henvender seg til et bredt publikum innen den norske tunnel- og anleggsbransjen, og vil være relevant enten du representerer byggherre, entreprenør, rådgiver eller leverandør.

Som tidligere år vil Tunneldagene inkludere befaring til et pågående tunnelanlegg. Denne gangen skal vi få besøke utbyggingsprosjektet "Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen", som er et av landets største jernbaneprosjekt. Det blir befaring både til bergtunnelen (UDK 01) og til løsmassetunnelen (UDK 02).

Som avslutning på programmet første dag, legger vi det faglige bak oss og får en guidet omvisning på Aass bryggeri (Norges eldste) inkl. ølsmaking.

På dag to vil representanter fra de store profesjonelle byggherrene presentere nye og kommende prosjekter. I tillegg blir ulike tidsaktuelle temaer presentert og tatt opp til diskusjon.

Hvor er du 2. – 3. september 2020? … På Tunneldagene i Drammen, selvfølgelig!

Skriv ut

Onsdag 2. september

09:00 - 09:30

Registrering

Møteleder: Ruth G. Haug, Fornebubanen

09:30 - 09:40

1. Velkommen til Drammen

Anne Kathrine Kalager, Bane NOR, Styreleder NFF

09:40 - 10:10

2. Drammen før - nå - og i fremtiden.

Hvordan tunneler har innvirket på Drammens utvikling

Bertil Horvli, Kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel, Drammen kommune

Drammen - Kobbervikdalen, bergtunnel og løsmassetunnel

10:10 - 10:30

3. Prosjektet - helhet - samfunnsoppgaven

Hanne Stormo, Bane NOR

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:05

4. Bergtunnelen - tekniske utfordringer

Hanne Wiig, Bane NOR

11:05 - 11:25

5. Løsmassetunnelen - tekniske utfordringer

Lise Backer, Bane NOR

11:25 - 11:30

Spørsmål

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:00

6. Totalentreprise / samarbeid

Repr fra Bane NOR, nn og Nils Hæstad. Veidekke

13:00 - 15:45

7. Befaring til tunnelene (pålagt verneutstyr), avreise med buss

Ansvar: Veidekke

16:00 - 18:30

8. Byvandring og besøk på Aass Bryggeri

18:30 - 18:50

Vi går tilbake til hotellet

19:30 - 21:30

Middag på hotellet

Torsdag 3. september

Møteleder: Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult AS

08:00 - 09:00

9. Norge Rundt - hva pågår? Hva kommer?

Nye prosjekter og Rehabilitering

08:00 - 08:20

a) Statens vegvesen

Ingunn Foss, Statens vegvesen Utbygging

08:20 - 08:40

b) Bane NOR

Stine Undrum

08:40 - 09:00

c) Nye Veier

09:00 - 09:15

Pause

09:15 - 09:35

d) Statkraft

09:35 - 09:55

e) Statnett - Sogn-Ulven, ny kabeltunnel

Jan Nyborg, prosjektleder

09:55 - 10:15

f) Oslo kommune, VAV

10:15 - 10:30

Pause / utsjekk

10. Prosjektpresentasjoner

10:30 - 10:50

a) Fornebubanen

Ruth G. Haug, Fornebubanen

10:50 - 11:10

b) Nordøyvegen

Henrik Kristoffer Kvikne, Skanska

11:10 - 11:30

c) E39 Kristiansand vest - Mandal øst

Olav Groven, AF Gruppen

11:30 - 12:15

Lunsj

Møteleder: Kjetil Moen, Multiconsult AS

12:15 - 12:35

11. Underjordsdrift i Norge / gruvedrift opp mot tunnel + DMF

12:35 - 13:00

12. NVO - Ny vannforsyning Oslo

Steinar Johannessen, Oslo kommune

13:00 - 14:05

13. "Speed dating" - Poster session - Under utvikling

4 lokasjoner med følgende forslag til temaer:
- a) sprengning - elektroniske tennere (2 firmaer) - Veidekke, nn, og Forcit, Petter Jensen
- b) digitalisering (2 firmaer) - Fornebubanen, Lars Christian Karlsen og Norconsult, Gjermund Dahl
- c) masser som ressurs (2 firmaer) - Drammen Havn, og Bærum kommune: Bærum Ressursbank - ny markedsplass for masser, Tore Gulli
- d) den nye maskinparken (2 firmaer) - Volvo, Andre Gullholm og AMV, Peder Andersen

14:05 - 14:20

Pause

14. Kontraktsformer

14:20 - 14:40

a) E18 Kjørholt - Bamble - Samhandling

Ruth G. Haug, Fornebubanen og Tore Solberg, Prosesskraft AS

14:40 - 15:00

b) E18 Tvedestrand - Arendal - Erfaringsdialog

Tordis G. Vandeskog, Nye Veier, Erik Frogner, AF Gruppen

15:00 - 15:20

15. Rehabilitering av tunneler - status, utfordringer og lærdom

Oddvar Kaarmo, Vegdirektoratet - Tunnel

15:20 - 15:45

16. Fremtidens tunnelbransje

Elise Mühlbradt, Follobanen Tunnel Bane NOR,

Avslutning - Hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører

14.–21. aug.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon