10.–11. apr. 2018

- Befaring og møtested for utveksling av nyheter, oppdateringer og erfaringer innen tunnelfaget

Meld meg på

NFF har gleden av å invitere til Tunneldagene 2018 på Lillestrøm 10 – 11. april. Tunneldagene er tidligere arrangert fem ganger siden 2006, hvert 2-3 år. Tunneldagene er en møteplass for hele tunnelbransjen – både byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører. Det fokuseres på utveksling av nyheter, oppdateringer og erfaringer innen tunnelfaget, og det åpnes for interessante og engasjerende diskusjoner rundt ulike temaer som er tidsaktuelle. Som en del av Tunneldagene legges det inn en befaring til Follobane-prosjektet, Norges største samferdselsprosjekt. Befaringen vil omfatte besøk inne i tunnelanlegget på en av de fire TBM-maskinene, fabrikkanlegget og deponiområdet. For øvrig vil det, tradisjonen tro, bli en runde med presentasjoner fra de store, profesjonelle byggherrene, der deltakerne får et innblikk i kommende tunnel- og underjordsprosjekter i årene fremover. I tillegg blir det tekniske og miljørelaterte innlegg, som burde invitere til gode diskusjoner. Vi håper å se deg på Tunneldagene 2018 – en møteplass du ikke vil gå glipp av!

Skriv ut

Tirsdag 10. april - onsdag 11. april

Tentativt program kommer i løpet av november - løpende oppdatering