Befaring og møtested for utveksling av nyheter, oppdateringer og erfaringer innen tunnelfaget

Meld meg på

NFF har gleden av å invitere til Tunneldagene 2018 på Lillestrøm 10 – 11. april. Tunneldagene er tidligere arrangert fem ganger siden 2006, hvert 2-3 år. Tunneldagene er en møteplass for hele tunnelbransjen – både byggherrer, entreprenører, konsulenter og leverandører. Det fokuseres på utveksling av nyheter, oppdateringer og erfaringer innen tunnelfaget, og det åpnes for interessante og engasjerende diskusjoner rundt ulike temaer som er tidsaktuelle.

Som en del av Tunneldagene legges det inn en befaring til Follobane-prosjektet, Norges største samferdselsprosjekt. Befaringen vil omfatte besøk inne i tunnelanlegget på en av de fire TBM-maskinene, fabrikkanlegget og deponiområdet.

For øvrig vil det, tradisjonen tro, bli en runde med presentasjoner fra de store, profesjonelle byggherrene, der deltakerne får et innblikk i kommende tunnel- og underjordsprosjekter i årene fremover. I tillegg blir det tekniske og miljørelaterte innlegg, som burde invitere til gode diskusjoner.

Vi håper å se deg på Tunneldagene 2018 – en møteplass du ikke vil gå glipp av!

Skriv ut

Tirsdag 10. april

09:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 09:40

1. Åpning av Tunneldagene 2018

Øyvind Engelstad, Norconsult / Styreleder NFF

09:40 - 10:00

2. "Ståa" i anleggsbransjen 2018

Ruth G. Haug, Nye Veier

10:00 - 11:30

3. Ekursjon til Follobane-prosjektet

Info om prosjektet - erfaringer fra drift - fokus på hva som har skjedd det siste året - hvordan løse vann-problemer - kartlegge på stuff - sonderboring. Sikkerhetsgjennomgang før avreise

nn, BaneNOR

11:30 - 13:00

Lunsj

Inkludert: Hente og ta med verneklær klasse 3 med refleks: (bukse, jakke, hjelm, vernesko, hansker, hørselsvern og briller)

13:00 - 13:55

Avreise til Åsland med busser

14:00 - 17:30

4. Besøk / befaring på Åsland / Follobanen

Ansv. BaneNOR

18:00 - 19:00

Estimert ankomst tilbake til hotellet

19:30 - 22:30

Middag (påmelding)

Onsdag 11. april

Norge rundt i kommende år - Små og store tunnel- og underjordsprosjekter

09:00 - 09:20

5. BaneNOR - eks IC - Ringeriksbanen

Helga Nes, BaneNOR

09:20 - 09:40

6. Statens vegvesen

Claus K Larsen, Vegdirektoratet, Vegavd. Tunnel- og betongseksjonen

09:40 - 10:00

7. Vann- og avløpsetaten i Oslo som en betydelig underjordsaktør

Nils Vidar Rystad, Vann- og avløpsetaten i Oslo

10:00 - 10:30

Spørsmål / pause / utsjekk

10:30 - 10:50

8. Statnett som ny aktør i bransjen

Hans Herlofsen, Statnett SF

10:50 - 11:10

9. Nye Veier

Annette Aanesland, Nye Veier

11:10 - 11:30

10. Plast i vann / havet - vann og ressurser

Plast i røysa - nonell-slanger - plastfiber

Hans Peter Arp, NGI

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

11. Skanskas erfaringer fra Kadett-tangen.

Utfordringer med løsningsforslag - plast-vann-problematikken

nn

13:00 - 13:30

12. Hva og hvem er Norwegian Tunnel Safety Cluster?

Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

13:30 - 14:00

13. Rehabilitering av tunneler - vi har bygget billig - hva sliter vi med i dag?

Manglende dokumentasjon

Oddvar Kaarmo, Vegdirektoratet, Vegavd., Tunnel- og betongseksjonen

14:00 - 14:15

Spørsmål / pause

14:15 - 15:30

14. Panel-/ rundebordsdiskusjon inkludert oppsummering

Vann- og frostsikring - bergsikring. Kontaktstøp / permanent sikring. Hva er i dagens regelverk? Innledere fra BaneNOR (nn) og Statens vegvesen (Arild Neby, Vegdirektoratet, Vegavd., Tunnel- og betongseksjonen. Panel med repr fra entreprenører, rådgivere og akademia (NTNU / SINTEF

15.30 Slutt / hjemreise