30. jan.
kl. 16:30–18:30
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, OSLO

Bli med på en spennende faglig ettermiddag med Oslo i fokus. Kom gjerne rett fra jobb – enkel matservering fra kl. 16.

Meld meg på

Beskrivelse

På programmet:

 • Bymiljøetaten orienterer om sine "byvisjoner" og sine planer for de kommende 5-6 år.
  Den fotgjenger- og syklistvennlige byen.
  Gate- og generelt infrastrukturprogram; "Fremtidens byreise"

 • Sporveien orienter om "hvorfor trikk?"
  Materiellet har minimum 30 års levertid. Hva med alternative transportsystemer?
  Om tekniske forhold, konstruksjonen, kapasitet, leverandørvalget, kriterier og innfasingsplan
  T-banen fremstår som moderne og enhetlig materiellmessig. Når ser vi det samme for trikken?

Finn frem:

Dronning Maudsgt 15, møterom 1. etg

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Trafikksikkerhet for myke trafikanter

24. jan.
kl. 14:00–15:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Samfunnsøkonomi i transportsektor og Bybanen

12. feb.
kl. 16:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2019

14. mars
kl. 09:00–16:00