28. apr.
kl. 08.30–10.00

Hva vet vi egentlig om hvor utbredt trakassering og spesielt trakassering er på norske arbeidsplasser? Statsråd Anette Trettebergstuen får presentert resultatene fra Norges første trakasseringsbarometer og deltar i en debatt om resultatet.

Meld meg på

Beskrivelse

Over fem år etter at Metoo-bevegelsen satte problemet med seksuell trakassering på agendaen har vi fortsatt lite kunnskap om omfanget av trakassering i norsk arbeidsliv. Det er på tide å løfte problemstillingen på nytt, og nå med fakta og innsikt som forteller oss hvor det er behov for å rette innsatsen.

Tekna, Parat, LO, Handel og Kontor, Fagforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, har derfor gått sammen med Kantar om den første landsdekkende spørreundersøkelsen som skal kartlegge forekomsten av trakassering og spesielt seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. Forskerne Hannah Helseth (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og Anja Sletteland (Oslo Met) har fungert som faglig støtte.

Dette er blant spørsmålene undersøkelsen vil gi svar på: hvem er utsatt for trakassering og hvem er det som trakasserer. Når skjer trakasseringen, hvordan har den trakasserte selv opplevd situasjonen og har det blitt varslet og satt i gang tiltak?

Det blir en presentasjon av resultatene i trakasseringsbarometeret etterfulgt av en paneldebatt med disse deltakerne:

 • Statsråd Anette Trettebergstuen

 • Lederen av Parat, Unn Kristin Olsen

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Bjørn Erik Thon

 • LOs førstesekretær, Julie Lødrup

 • Visepresident i Tekna, Elisabeth Haugsbø

 • Andre nestleder Lena Reitan fra Handel og Kontor

MERK: Sendingen starter kl 9. Frokostservering fra kl 08:30. Opplys om allergier, intoleranser eller preferanser i tilleggsinformasjonen.

Finn frem:

Vi er i sal Skram i andre etasje

Arrangører

 • Logo: Tekna
 • Logo: FO
 • Logo: Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Logo: Fagforbundet
 • Logo: Parat
 • Logo: LO
 • Logo: Fellesforbundet