13. sep.
kl. 11:00–13:00
Streaming, Nettbasert

Hvordan står det til med norsk torskeoppdrett i dag egentlig? Hvordan er torsken å produsere, hvordan står det til med fiskehelse og fiskevelferden, og vil norsk torskeoppdrett kunne være en reell trussel for kysttorsken? Få svar på dette og mye mer i Tekna Havbruk og fiskehelse sitt arrangement om Torske-oppdrett.

Meld meg på

Beskrivelse

I de første årene av norsk torskeoppdrett var det en stor forventning om lønnsom produksjon og vekst. Biologiske utfordringer sammen med lave priser gjorde det derimot vanskelig å oppnå en lønnsom drift. Dette førte etter hvert til at flere selskaper gikk konkurs og en kollaps i norsk torskeoppdrett, men nå er det igjen økende interesse for norsk torskeoppdrett. Hva er annerledes?

På dette arrangementet vil du få svar på dette, vi skal høre fra oppdrettere og fiskehelsebiologer. Vi også høre om interaksjoner mellom oppdrettstorsk og villtorsk, hvordan kan man drive økologisk forsvarlig?

Vi har fått med oss en rekke interessante foredragsholdere til å sette oss ordentlig inn i torskeoppdrett på dette seminaret, møt Statt Torsk, Nordcod, Nofima og Havforskningsinstituttet.

Dette arragementet dekker bærekraftsmålene:

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

14. okt.
kl. 09:00–16:00