17.–18. mars
Streaming, Nettbasert

Skolelaboratoriet NTNU og Tekna inviterer alle lærere som underviser i Teknologi og forskningslære til digital nettverkssamling 17. og 18. mars 2021.

Meld meg på

ToF-konferansen gjennomføres på Teams.

På denne samlingen vil fokuset være tilpasninger til ny læreplan. Det blir faglig innlegg med praktiske demonstrasjoner fra Andøya Space Education og tid til erfaringsutveksling.

Vi oppfordrer lærere til å presentere undervisningsopplegg i ToFX, ToF1 eller ToF2, og hvordan disse kan tilpasses ny læreplan. For å planlegge tiden som settes av til erfaringsutvekslingen, kan de som ønsker å dele sende en kort beskrivelse til hilde.ervik@ntnu.no innen 04.03.21.

Kjenner du en fremtidig ToF-lærer?

NTNU tilbyr fra høsten 2021 ettårig påbygging innenfor praktisk pedagogisk utdanning i teknologi og forskningslære (PPU ToF). Aktuell målgruppe er de som har utdanning blant annet innenfor naturvitenskapelige fag og teknologi, eller ingeniører, sivilingeniører.

Denne utdanningen gir kompetanse i å undervise i teknologi og forskningslære (ToF) i videregående skole. Søknadsfrist: 15. april 2021. Se opptakskrav her.

Skriv ut

17. mars 2021

09:00 - 09:10

Velkommen og informasjon om ToF-konferansen

Hilde Ervik, Skolelaboratoriet, NTNU

09:10 - 10:10

Ny læreplan i teknologi og forskningslære, Kunnskapsløftet 2020

Gruppediskusjon – tilpasninger til ny læreplan

Liv Aanesdal Arlander, Lørenskog vgs.

10:20 - 11:50

CanSat – Bygg din egen satellitt i klasserommet

Gjennomgang av undervisningsopplegget CanSat og demonstrasjon av tre praktiske opplegg med programmering tilpasset ny læreplan.

Jøran Grande og Simen Bergvik, Andøya Space Education

11:50 - 12:00

Oppsummering og info om dag 2

18. mars 2021

09:00 - 10:00

Erfaringsutveksling – hvordan kan undervisningsopplegg i ToF2 tilpasses nye læreplaner?

10:00 - 11:30

Erfaringsutveksling– hvordan kan undervisningsopplegg i ToFX og ToF1 tilpasses nye læreplaner?

11:30 - 12:00

Oppsummering ToF-konferansen 2021

Samarbeidspartner

  • NTNU Skolelaboratorium

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

Pythonprogrammering for lærere (viderekomne)

8. mars
kl. 17:00–20:00
Streaming, Nettbasert

Realfag og utdanning

Programmeringsdidaktikk

22. mars
kl. 18:00–19:00
Streaming, Nettbasert

Realfag og utdanning

Tekna Realistenes Årsmøte 2021

22. mars
kl. 19:00–19:30
Streaming, Nettbasert