1. apr.
kl. 18:30–19:30

Mange av oss lever i en evig skvis mellom forpliktelser hjemme og på jobb, på en slik måte at det går utover tilstedeværelsen og innsatsen på begge arenaene. Hvordan kan vi skape større balanse i livet?

Meld meg på

Beskrivelse

For noen handler det mest av alt om å gripe fatt i uforenelige verdier og målsetninger, for andre handler det mer om å identifisere energilekkasjer og tidstyver. For andre igjen handler det først og fremst om å lære seg til å sette tydeligere grenser for seg selv og andre.

– Uansett hva som er de største utfordringene er vi ofte ikke tilstrekkelig bevisst dem. Og det er først når vi virkelig skjønner hva det handler om, at vi kan finne bedre løsninger – og bedre balanse i livet.

Les mer om psykolog og samlivsekspert Frode Thuen

Du kan ta med deg en person til dette foredraget. Skriv i påmeldingen hvor mange du melder på.

Velkommen til et lærerikt foredrag!

Vi anbefaler alle til å bruke kollektiv transport til Kronstad, da det er vanskelig å få parkert der.

Finn frem:

Mimes Brønn