14. nov.
kl. 12.00–15.30
Trondheim, TRONDHEIM

Dette fagtreffet vil belyse tiltak og virkemidler for bedre myndighetsutøvelse og mer effektiv samhandling mellom aktører innen spredt avløp. Noe som vil bidra til at vi får vannforekomster med gode vilkår for fortsatt biologisk mangfold. Innleggene i fagtreffet omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av spredt avløp generelt.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Mer enn 7000 norske vannforekomster (25%) har for dårlig miljøtilstand, og avrenning fra spredt avløp er en av de viktigste årsakene til at miljømålene ikke nås. Flere kommuner har kommet langt med oppryddingsarbeidet, men arbeidet er utfordrende: kommunene mangler effektive forvaltningsverktøy for samhandling og informasjonsflyt mellom driftsaktører og forurensningsmyndighet, og et lovverk på overordnet nivå gjør det er krevende for saksbehandlere å stille nødvendige vilkår i utslippstillatelse for å sikre at renseløsningene fungerer som tiltenkt. Norge er tilsluttet EUs vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen, og er forpliktet til å nå miljømål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene våre senest innen 2033.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse. Mer informasjon kommer, om hvor i Trondheim fagtreffet avholdes.

Møteledere: Hanne Kvitsand og Line Blytt

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2022

19.–20. okt.