Tekna-gruppen ved Bane NOR gjennomfører årets andre tillitsvalgtssamling

Meld meg på

Aktuelle temaer er bl.a. evaluering av lønnsforhandlingene og vår samhandling med arbeidsgiver.

Sted: Samlingen gjennomføres i Trondheim- nærmere bestemt på Scandic Nidelven- som ligger i kort gangavstand fra Trondheim sentralstasjon.

Program for samlingen kommer når det nærmer seg.

Vi håper dere har anledning til å delta på hele samlingen.

Praktisk informasjon

Samlingen er OU-berettiget (opplæring- og utviklingsordning for tillitsvalgte) etter OU-avtalen mellom Spekter og SAN. Dette innebærer at du som tillitsvalgt for Tekna har krav på å få refundert dine faktiske reise- og kost-utgifter relatert til tillitsvalgtsamlingen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk registrer deg hos oss for å få profil. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden reise.tekna.no

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 22134.

Les mer om bestilling av reise her

Skriv ut

Dag 1 kl 10-17

13.00 - 14.00

Lunsj

19.00 - 21.00

Middag

Dag 2 kl 09-13

12.00 - 13.00

Lunsj