Tekna-gruppen ved Bane NOR inviterer deg til tillitsvalgtsamling 13.-14. april 2023 på Scandic Lillestrøm.

Meld meg på

Aktuelle temaer er bl.a. årets lønnsforhandlinger og vår samhandling med arbeidsgiver.

Sted: Samlingen gjennomføres på Scandic Lillestrøm - som ligger i kort gangavstand fra Lillestrøm stasjon.

Program for samlingen blir lagt ut under egen fane så raskt det er klart. Møtestart kl 10 og lunsj dag en kl 13. Dag to er møtestart kl 9, lunsj kl 11.30 og møteslutt kl 14.

Vi håper dere har anledning til å delta på hele samlingen. Kryss av for overnatting, så ordner Tekna reservasjonene.

Praktisk informasjon

Samlingen er OU-berettiget (opplæring- og utviklingsordning for tillitsvalgte) etter OU-avtalen mellom Spekter og SAN. Dette innebærer at du som tillitsvalgt for Tekna har krav på å få refundert dine faktiske reise- og kost-utgifter relatert til tillitsvalgtsamlingen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk registrer deg hos oss for å få profil. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden reise.tekna.no. Krav om refusjon av utlegg til reise.no må også merkes med prosjekt 23118 og attesteres av Rebecca Bræin

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Prosjektnummer 23118 - tillitsvalgt!

Les mer om bestilling av reise her

Skriv ut

Torsdag 13. april

10.00 - 13.00

Program kommer

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 17.00

Program fortsetter ...

19.00

Middag på hotellet

Fredag 14. april

09.00 - 11.30

Program kommer

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

Program fortsetter

14.00

Vel hjem!