3. des.
kl. 16:00–20:00

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte. Lønns- og interesseutvalget inviterer til en ettermiddag der de tillitsvalgtes rolle og ansvar blir satt på dagsorden. På møtet vil du treffe andre tillitsvalgte fra alle Tekna-grupper i ditt distrikt for gode diskusjoner og nettverksbygging.

Meld meg på

Beskrivelse

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner til å håndtere vanskelige saker.

Velkommen til en ettermiddag med gode diskusjoner om de tillitsvalgtes rolle og ansvar!

Blant temaene vi tar for oss er:

  • Hvordan ta opp saker med arbeidsgiver på en konstruktiv måte?

  • Kan arbeidet man gjør i gode dager legge til rette for et bedre klima når de dårlige dagene kommer?

  • Hvordan etablere god dialog med andre tillitsvalgte – med annen fagforeningspolitikk?

  • Hvordan representere og ivareta medlemmene?

  • Hvordan takle de vanskelige dagene?

Fra Lønns og interesseutvalget kommer styremedlem Mona Galåen og forhandlingssjef for Tekna kommune, Sonia Monfort Roedelé.

Vi starter med noe enkelt å spise kl. 16:00.

Etter møtet med Lønns og interesseutvalget, er du hjertelig velkommen til å henge igjen i baren på hotellet for videre nettverksbygging og erfaringsutveksling.