23.–24. mai

Et godt samarbeid med arbeidsgiver, andre tillitsvalgte og egne medlemmer er viktig for deg som tillitsvalgt. Målsettingen med dette kurset er å styrke din rolleforståelse og kunnskap om samspill.

Meld meg på

På kurset lærer du:

 • Hvordan du går frem for å bygge nyttige broer og kontakter?
 • Hva skal du si?
 • Hvordan innlede samtalen?
 • Hva gjør man for å utvikle første kontakt til en varig relasjon?

Tillitsvalgtrollen – din mulighet til å kjempe for Tekna-gruppens rettigheter

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte.

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner og håndtere vanskelige saker.

I dette kurset setter vi fokus på din rolle som tillitsvalgt og hvordan du går frem for å:

 • Være en støttespiller som tillitsvalgt
 • Bli en bedre relasjonsbygger
 • Ramme inn samtaler med ledere og medlemmer, for best mulig effekt

Relasjonsbygging og samspillskompetanse

Et av de viktigste verktøyene for en tillitsvalgt er evnen til å kommunisere effektivt samt etablere gode relasjoner til andre mennesker. Her er samspillskompetanse, inkludert forståelse for menneskelig psykologi, sentralt. På kurset vil deltakerne få innsikt i hva som kjennetegner god samspillskompetanse, samt innføring i grunnleggende psykologi og menneskelige behov. Overordnete tema vil være hvordan hjernen vår fungerer, evolusjonspsykologi, mentalisering og kjennetegn ved god kommunikasjon.

KNOPP – et verktøy for resultatskapende samtaler

I forlengelsen av temaet relasjonsbygging og samspillskompetanse vil deltakerne få innføring i et konkret samtaleverktøy, hvor hensikten er å ramme inn samtaler på en slik måte at en sikrer ønsket effekt. En vil lære hvordan man kan være tydelig på sak samtidig som man er ivaretakende overfor den andre part, og få konkret trening på aktuelle case.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23255

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta grunnkurset for din sektor før du deltar, privat sektor, kommunal sektor eller statlig sektor

 • Cecilie Byholt Endresen

  psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Cecilie er utdannet psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og gass, bank og finans, samt ulike offentlige virksomheter. Cecilie jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert lederutvikling og -veiledning, ledergruppeutvikling, teamutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljøkartlegging, stressmestring og prosessfasilitering. Hun er også gjesteforeleser for Executive MBA og Strategisk HRM ved Universitetet i Stavanger. Cecilie har i flere år jobbet tett med Tekna og utvikling av tillitsvalgte, og da særlig med fokus på hvordan en best kan stå i rollen under krevende endrings- og omstillingsprosesser.

 • Ane Johnsen

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Ane er assosiert seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi med videreutdanning i gruppeanalyse, og har jobbet flere år i lederstilling innen psykisk helsevern. Ane har også 11 års fartstid i Bjørnson som faglig leder og partner. Ane har variert bransjeerfaring med hovedvekt på olje/gass, offentlig virksomhet, finans og detaljhandel.

  Ane har bred erfaring med hele Bjørnsons portefølje innen kartlegging og utvikling av ledere og arbeidsmiljø. Hun har gjennomført en rekke management audit-prosesser, samt lederutvikling og –veiledning for både topp- og mellomledere, og har erfaring med krevende konfliktsaker.

  Ane kombinerer struktur og tydelighet med spørsmål og involvering, som gjør henne til en dyktig fasilitator av teamprosesser.