13. okt.
kl. 16.00–17.30
Microsoft Teams, VIDEO

Fagutvalget inviterer leder og nestleder i Avdelingsfagrådene til møte for å bli bedre kjent med hverandre og for å videreutvikle samarbeidet.

Meld meg på

Målet med møtet:

 • Gi en status i arbeidet med de vedtatte sakene fra faglig årsmøte og FU prioriterte oppgaver.

 • Dialog om hvordan vi sammen kan arbeide for å oppnå målene for fagtilbudet og faglig aktivitet.

NÅR DU MELDER DEG PÅ ARRANGEMENTET, VENNLIGST SKRIV INN HVILKET NETTVERK DU TILHØRER:

F.eks. Avdelingsfagråd Innlandet

Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til arrangementet i forkant av møtet.

Vel møtt!

Skriv ut

16.00 - 16.05

Velkommen og mål med møtet

Rune Storvold

16.05 - 16.15

Runde rundt "bordet" med kort presentasjon av deltagerne

Rune Storvold

16.15 - 16.30

Fagutvalget orienterer om status på Fagutvalgets arbeid med:

 • R-møtesaker
 • Saker fra faglig årsmøte

Rune Storvold

16.30 - 16.50

Fagutvalgets prioriterte oppgaver

 • Kompetanse
 • Bærekraft
 • Frivillighet

 • Fagutvalget orienterer om status

 • Eksempler på bidrag/arbeid fra fagnettverkene
 • Diskusjon

Rune Storvold, Pernille Dørstad , Trond Hovland

16.50 - 17.10

Info om tilbud for fagtillitsvalgte, onboarding/opplæring

Halvor Lauvstad Holen

17.10 - 17.20

Ønsker knyttet til forberedelser frem mot R-møtet?

 • Felles møteplass for fagsiden?
 • Annet?

Rune Storvold

17.20 - 17.30

Avslutning med info om:

 • Faglig fellessamling
 • Faglig årsmøte

Rune Storvold