15. feb.
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer tillitsvalgte til en digitalsamling om Arbeidsvilkårsundersøkelsen for Tekna Privat den 15. februar kl 11-12 på Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

Agenda

Hvor vanlig er det å få kompensert reisetid? Tilbyr bedriften lønnssamtaler? Hva med lønnstillegg utenom de lokale lønnsforhandlingene? Teknas arbeidsvilkårsundersøkelse for privat sektor kartlegger hvilke ordninger som finnes i bedriftene. Den gjennomføres hvert annet år, sist høsten 2021. Kartleggingen kan brukes som bakteppe for diskusjoner om vilkår på din arbeidsplass. Vi presenterer hovedfunnene!

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen på Teams, vil bli sendt ut på e-post senest dagen før.