Hopp til innhold

Årets program

Programmet er i kjent stil spekket med faglig innhold. I år vil du i tillegg få et innblikk i hva regjeringen tenker om de eksisterende og nye offshorenæringene. Hvordan gir gode rammebetingelser og finansiering grunnlag for en robust leverandørindustri, som sammen med myndighetene og operatørselskapene vil sikre fortsatt vekst i offshorenæringene.

Om situasjonen tilsier det vil konferansen avholdes digitalt. 

Årets tema

  • Rammevilkår
  • Transmisjonsteknologi - fiber, antenner, satellitt, radiolinjer
  • 4G, og 5G
  • IoT, sensorer
  • Robotisering
  • CCTV
  • Ubemannede plattformer, fjernstyrte anlegg
  • Leverandørindustrien som pådriver for teknologiutvikling og innovasjon

Målgruppe

Telekommunikasjon Offshore er møteplassen for deg som er opptatt av telekommunikasjon og IT hver for seg og i samspill. Du møter myndigheter, operatører, engineeringselskaper, leverandører og akademia.