Velkommen

Om situasjonen tillater det. vil vi ønske deg som er opptatt av Telekom/Ekom i offshorenæringene velkommen til konferanse

Årets program

Følg med her for oppdateringer av årets program

Målgruppe

Konferansen er for deg som er opptatt av mulighetene Telekom/Ekom med digitalisering representerer for den tradisjonelle offshoreindustrien og de nye offshorenæringene?
Vi samler offshoreaktørene, operatørene, engineeringselskapene, myndighetene, leverandører, og akademia.