8. des.
kl. 08:00–17:00
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Program 2020

Teknas konferanse har fokus på det grønne skiftet og fremtidens hurtigbåter og ferger.

Årets program byr, som alltid, på høyaktuelle temaer. Vi starter med rammebetingelser for grønn skipsfart ved Klima- og miljødepartementet, og videre noe rundt ivirkemiddelapparatet virker det?

Statens vegvesen vil snakke om rammer for hydrogen for riksvegferjene.  Trondheim og Bergen vil snakke om sine hurtigbåtplaner fremover i tillegg til 
flere nye prosjekter innen ferger og hurtigbåter 

Hva skjer innen alternative energibærere som hydrogen, ammoniakk, batteri vil presenteres av sentrale aktører fra forskningen og næring.

Hva er mest bærekraftig og vil vi se et mangfold av ulike konsepter for ulike bruksområder?

Her får du mye, melde deg på og bli med!

 

Hvem deltar?

Konferansen retter seg alle som jobber med hurtigbåter og ferger både me teknologiutvikling, men også drift.  Rederier, utstyrsleverandører, motorleverandører, sjøforsvaret, skipsverft, leverandører av drivstoff, klasse- og forsikringsselskaper, bransjeorganisasjoner, skoleverk og forskningsinstitusjoner.

Årlig deltar mellom 100 og 130 deltagere, vi har reservert lokaler til å ta imot like mange, også i år.

NB!

Med de siste innskrenkningene ifm COVID-19  pandemien kan vi dessverre ikke streame konferansen fra Bergen.

Programmet er kuttet ned til en dag og vil  gjennomføres som en digital konferansen.

Temaene som er tatt ut vil komme på agendaen til neste års konferanse i desember 2021

 

 

Årets viktigste møteplass

Dette er den viktigste konferansen for deg som jobber innen maritim passasjertrafikk, hurtigbåter og ferger.  Her får du en bred oversikt på hva som rører seg i næringen

Konferansen har en lang tradisjon og er inne i sitt 29. år.  Her møter du de sentrale aktørene i næringen i en uformell atmosfære. Du vil bli oppdatert, kan diskutere og utveksle erfaringer, treffe etablerte forretningsforbindelser samt finne nye samarbeidspartnere.

Dessverre så får vi ikke møtes i år, men vi vil gjennomføre konferansen digitalt for å gi deg en faglig oppdatering

Og vi kommer sterkerer tilbake i desember 2021, da møtes vi fysisk igjen og kanskje til og med på DFDS 

Sett av datoene, la deg inspirere av spennende foredrag på hva som skjer i næringen. Bli med  selv om dette blir en anderledes konferanse.