Hopp til innhold
6.–8. des.

Hovedfokus

Denne konferansen et vel etablert forum og viktig møteplass for de i maritim næring med hovedfokus på hurtigbåter og ferger Konferansens røde tråd og hovedfokus er på nyutvikling av konsepter, drivstoff, drift og sikkerhet Vi har som mål og speile det som skjer akkurat nå og hvordan næringen jobber med å møte kravene om en det grønne skifte.

Her vil regjeringens maritime strategi med rammebetingelser og incentiver være førende herunder en gjennomgang av FoU og innovasjon med særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering

Program 2022

Tekna og faglig komité er i gang med programutvikling og vi kan love at det vil bli et spennende program med aktuelle temaer innen nye konsepter, hva er siste nytt innen drivstoff, hvilke energi-bærere passer til ulike konsepter, eksempelvis batteri, hydrogen, LNG, ammoniakk som viser seg som en spennende og aktuell energibærer i maritim sektor

På konferansen møter du de sentrale aktørene i næringen i en uformell atmosfære. Du vil bli oppdatert, kan diskutere og utveksle erfaringer, treffe etablerte forretningsforbindelser samt bli kjent med nye.

Hvem deltar?

Konferansen retter seg mot operatører av hurtigbåter, ferger og passasjerskip, rederier, utstyrsleverandører, motorleverandører, sjøforsvaret, skipsverft, leverandører av drivstoff, klasse- og forsikringsselskaper, bransjeorganisasjoner, skoleverk og forskningsinstitusjoner.

Årlig deltar mellom 100 og 120 deltakere.

Det er felles middager om bord og under oppholdet i København samles vi til felles lunsj på Københavner Cafeen.

Sett av datoene nå, vi håper å se deg.