Hopp til innhold

Teknologidagen 2021

Et levende hav for fremtiden
28. okt.
kl. 18:00–20:00

Det grønne skiftet

Hvordan utnytte havets ressurser og samtidig ta vare på det?

Bevaring

Hvordan ivareta både natur, næringsliv og arbeidsplasser?

Teknologi

Hvordan skal vi tilegne oss den nødvendige kompetansen?

Utvalgte forelesere

Nina Jensen
CEO

REV Ocean

Christine Spiten
CEO

EntrepreneurShipOne, Blueye Robotics

Konferansens bærekraftsmål:

  • Bærekraftsmål 17