27. apr.
kl. 09:30–16:30

Er du og din skole klare for å utøve fremtidens pedagogiske lederskap?

Meld meg på

Bli oppdatert på forskning og digitalisering. Få førstehåndskunnskap fra skoler som har lykkes, og møt noen våre fremste skoleforskere på fagfeltet.

 • Å lede skoleutvikling i fremtidens skole, funn fra Stortingsmeldingen presenteres
 • Hvordan etablere en lærende organisasjon
 • Digitalisering i skoleledelsen, case fra Hundsund Teknologiskole
 • Hvordan lykkes som leder i endringsprosesser
 • Math & iPad, hvordan teknologien vil påvirke undervisningsformene

Sett av dagen allerede nå, bli faglig oppdatert, knytt nettverk og del erfaringer med andre skoleledere.

Konferansen er utviklet av og for skoleledere og andre med administrativt arbeide i skoleledelsen. Programmet passer også for den som planlegger å gå inn i rollen som skoleleder.

09:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 11:00

Å lede skoleutvikling i fremtidens skole - Fag, fordypning, forståelse

• Hvordan sikre skoleutvikling som gagner elevenes utbytte
• Hva er forutsetningen for å skape gode læringsvilkår
• Hvordan tilrettelegge for læring og samtidig drive utviklingsarbeid

Professor Eli Ottesen, ILS, UiO

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Hvordan etablere en lærende organisasjon

• Hvordan få til kunnskapsdeling
• Hva fremmer godt team
• Hvordan etablere Lærende nettverk

Psykolog og hjerneforsker dr. Helge Brovold, Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

12:00 - 12:15

Pause

12:15 - 12:45

Digitalisering inn i skoleledelsen

• Hva har vi gjort
• Teknologiskole, demo av Google docs.

Rektor Hans-Marius Christensen, Hundsund skole

12:45 - 13:45

Lunsj

13:45 - 14:30

Hvordan være en god leder som fremmer kollektive løsninger og elevsentrert ledelse

• Hvordan jobbe innenfor definert ansvarsområde
• Hvordan delegere ansvar og følge opp medarbeiderne
• Hvordan ivareta pedagogikk rundt elevene og læringsutvikling

Rektor Trond Nilsen, Granstangen skole

14:45 - 15:30

Endringsledelse - om krittnisser og innovative læringsprosesser

• Hvordan lede alle i riktig retning
• Hvordan lede sterke kunnskapsorganisasjoner – fallgruver og suksesskriterier
• Å få til gode endringsprosesser

Professor Arne Krokan, NTNU MOOC

14:45 - 16:30

Pause

15:30 - 16:15

Math & Ipad (engelsk)

Bringing Maths lessons to life with iPad - while there are many apps for repetitive practice of maths, it can be more difficult to find engaging and meaningful ways to really integrate the iPad into maths lessons. During this session we will consider how technology and a STEM based approach can be used to bring maths to life and incorporate problem solving and a more creative approach to teaching maths.

Det legges opp til utstilling i forbindelse med konferansen.

Vi har utstillerplasser med god plassering utenfor konferanselokalet der deltakerne samles i pauser.

Inkludert i utstillerpakken:

- Firmalogo + omtale i konferansebrosjyre som deles ut til alle deltakere.

 • Helge Brovold

  Psykolog og hjerneforsker

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 • Hans-Marius Christensen

  Rektor

 • Arne Krokan

  Professor

  NTNU Inst for sosiologi og statsvitensk

 • Trond Nilsen

  Rektor

  Granstangen skole

 • Eli Ottesen

  Professor

  UiO - Inst for lærerutdanning og skoleforskning

 • Andrew Rhodes

  senior rådgiver

  Atea AS Avd Stavanger

Utstillere

 • Tekna
 • No Isolation
 • Kunnskap.no
 • Gyldendal
 • Nasjonalt senter for kunst ogog kultur i opplæringen
 • Daisy

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

27.–28. mars

Ledelse og utvikling

Teknas prosjektkonferanse 2017

30. mars
kl. 08:30–15:30