5. okt.
kl. 17:00–20:30

Bli med på Teknas årsarrangement viet verdensrommet! Alle, ikke-medlemmer som medlemmer, med interesse for romfart er hjertelig velkomne til å delta.

Meld meg på

Møt romfartsentusiaster på tvers av fagdisipliner og arbeidsplasser. Fordyp deg i utenomjordiske tema og hør siste nytt fra kosmos. Teknas romfartskveld 2021 lander i Bergen denne gang. Vi lover deg spennende innsikt, flotte folk, en fristende matbit og noe godt i glasset ...

Her kan du se opptak for Teknas romfartskveld 2020!

Tekna Romfart: Meld deg inn!

Verdensrommet! Det er der alt skjer! Tekna Romfart er fagnettverket for oss som blir helt gale av nysgjerrighet over alt som skjuler seg i det store blå.

Men romfart er ikke bare fantastisk spennende, det er også veldig nyttig og har mye større betydning for det norske samfunnet enn de fleste egentlig er klar over. Det vil vi at folk skal vite, så klikk deg inn på Tekna romfart meld din interesse, og få oppdatering på alle Teknas arrangementer med verdensrommet som tema.

Programmet for Teknas romfartskveld bygges av Teknas romfartskomité:

Kjell Martin Holthe, lektor, Kvadraturen skolesenter
Brage Johansen, CEO, Heimdall Power/Mars institute
Anton Bolstad, Systemingeniør, Space Norway
Kjetil Michaelsen, Seniorrådgiver, Norsk romsenter
Christoffer Stausland, Romfysiker, Andøya Space Center
Yngvild Andalsvik, Fagsjef for romovervåkning, Norsk romsenter
Edvard Foss, NTNU Space

Finn frem:

Realfagbygget, auditorium 1. Adresse: Allégaten 41
Skriv ut

17:00 - 18:00

En matbit!

18:00 - 18:10

Åpning

18:10 - 18:30

Lagring av energi i rommet – Prototech sin angrepsvinkel

 • Prototech utvikler både elektrolysører og brenselceller, planlagt brukt i ekstreme miljø, i samarbeid med ESA
 • Prototech arbeider med ulike typer teknologier. De ulike teknologiene har sine fortrinn på ulike steder. F.eks. Solid Oxide Cells som utnytter atmosfæren på Mars, eller Proton Exchange Membrane (PEM) til satellitter og månen.
 • Denne teknologien settes også i sammen til regenerative systemer som fungerer som energilagringssystemer med anvendelser i satellitter, på månen og på Mars

18:30 - 18:50

Med ASIM på den internasjonale romstasjonen

Siden 2004 har romforskere ved Universitetet i Bergen designet og bygget et stort røntgen- og gamma instrument for å studere jordiske gammaglimt i forbindelse med lynutladninger. Etter 14 års arbeid, ble endelig Atmosphere-Space Interactions Monitor, som instrumentet er en del av, skutt opp fra Florida i april 2018. I tillegg til instrumentet fra UiB har ASIM også optiske instrumenter i forskjellige bølgelengde områder for å måle lys fra lyn og andre eksotiske fenomener som alver, blå jetter og røde ånder. Nicolai forteller om:

 • Byggingen av instrumentet
 • Oppdagelsen av lyn som både produserer en alv og jordisk gammaglimt
 • Oppdagelsen av lyn som produserer en alv og en blå jett og litt om hvordan Birkeland Senter for Space Science har jobbet for å få fram disse resultatene som har prydet forsiden på både Science og Nature

18:50 - 19:10

Pause

19:10 - 19:40

Norsk teknologi for anvendelser i rommet

Kongsberg Space Electronics leverer store mengder avansert elektronikk til forskjellige typer satellitter. Dette er satellitter som bidrar til mye av den infrastrukturen vi omgir oss med. Kongsberg Space Electronics har bidratt med avgjørende teknologi til mange spennende prosjekter og anvendelser. Eksempler på dette er hvordan vi bidrar til nye tjenester som «in orbit servicing» og forlenger levetiden til gamle satellitter. Innlegget vil også gi et innblikk i teknologi og utfordringer som følger med space-aktiviteten.

19:40 - 20:00

Norske satellitter som sikrer liv til havs

Kjente og nye systemer på norske satellitter som gjør skipsfart tryggere, bidrar i søk og redning og kontroll på norske farvann skal presenteres. AIS sporing, deteksjon av navigasjonsradarer for lokalisering, og kommunikasjon og navigasjon ved bruk av VHF Data Exchange på skip ved bruk av mikrosatellitter og gjennom en mikrospace-filosofi blir presentert

20:00 - 20:20

Satellittbasen på Andøya - nye muligheter for UH-sektoren

Andøya Space er i ferd med å etablere en base for oppskytning av satellitter. I den forbindelse har Andøya Space det siste året gjennomført et forprosjekt for å se på hvilke muligheter den nye satellittbasen vil kunne gi for UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet har resultert i at man høsten 2021 starter opp et 3-årig prosjekt, «Space Education 2.0». Jøran Grande vil fortelle om etableringen av satellittbasen på Andøya og planene for prosjektet, «Space Education 2.0».

20:20 - 21:00

Noe å drikke!

 • Jøran Grande

  Director of Education

  Andøya Space Education AS

  Jøran Grande er utdannet sivilingeniør i romteknologi fra 2004 ved UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik hvor han også har jobbet 2 år som høgskolelektor. De siste 15 årene har han jobbet ved Andøya Space Education med en rekke romrelaterte utdanningsaktiviteter og prosjekter for grunnopplæringen og UH-sektoren. Han har gjennom mange år bidratt i ulike studentsatellittprosjekter både som student og som ansatt i Andøya Space.

 • Grunde Joheim

  R&D Project Manager

  Kongsberg Defence & Aerospace AS avd Knudsrødv Horten

  Kongsberg Space Electronics leverer store mengder avansert elektronikk til forskjellige typer satellitter. Dette er satellitter som bidrar til mye av den infrastrukturen vi omgir oss med. Kongsberg Space Electronics har bidratt med avgjørende teknologi til mange spennende prosjekter og anvendelser. Eksempler på dette er hvordan vi bidrar til nye tjenester som «in orbit servicing» og forlenger levetiden til gamle satellitter. Innlegget vil også gi et innblikk i teknologi og utfordringer som følger med space-aktiviteten.

 • Tyler Jones

  Seniorrådgiver

  Norsk Romsenter

  Tyler Jones jobber på Norsk Romsenter som seniorrådgiver og prosjektleder i Nærings og Nasjonalinfrastruktur avdelingen. Han leder satellitt prosjektet NorSat-TD for industri og institusjonelle teknologidemonstrasjon og utredninger som støtter nasjonale og bilaterale programmer. Tyler har en mastergrad som en astronautiskingeniør fra U.S. Air Force Institute of Technology og 7 års tjeneste i det amerikanske flyvåpenet som en utviklingsingeniør for satellittsystemer.

 • Bjarte Gees Bokn Solheim

  Seniorforsker / Leder for Romfart

  Prototech AS

  Bjarte G. B. Solheim. Seniorforsker og leder for Romfart ved Prototech AS. Solheim har gjennom studier og jobb arbeidet med romfart i en årrekke. Til forskjell fra Matt Damon, som spilte botaniker og astronaut i filmen «The Martian», kan Solheim faktisk si at han har dyrket planter i rommet. Han har også flydd vektløs med fisk i parabelflygninger. Solheim har vært ansatt i Prototech siden 2009, og har i tillegg til rollen som leder for romfart ledet en rekke prosjekter som spenner fra utvikling av strukturer til romteleskop, planter i rommet, og i de senere år – utvikling av regenerative brenselcellesystem for romfart.

 • Nikolai Østgaard

  professor

  Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi

  Jeg ble ferdig med sin PhD i 1999 i Bergen, dro så til Oslo et halvt års tid, før jeg hadde et opphold ved NASA Goddard Space Center i ett år. Etter det fikk jeg jobbe ved Space Science Laboratory ved Berkeley universitetet utenfor San Francisco i tre år, før jeg returnerte til Bergen i 2004, der jeg har vært siden. Med hjelp av dyktige studenter, ingeniører og også den eldre garde, som var nær pensjonsalder, klarte vi å gjøre romfysikk gruppen i Bergen til ett av de beste fysikk-miljøene i landet og skåret topp ved Fysikk evalueringen i 2009. Som følge av dette fikk vi ansatt to nye professorer og dette ble kjernen som vant fram med et senter for fremragende forskning i 2013. Det er dette som nå er kjent som Birkeland Senteret for romforskning, og det er mye takket denne satsingen at vi har fått fram resultater som har gjort inntrykk på den internasjonale forskning verden

Arrangementet er en del av World Space Week 2021