Hopp til innhold

Bærekraftig havbruk gjennom biologi og teknologi

Norsk havbruksnæring er en stor og viktig næring med lange tradisjoner her i landet. Nye teknologier kommer til, og fiskevelferd i fremtiden sikres gjennom utnyttelse av både tradisjon og innovasjon.

Havbrukskonferansen 2022 vil rette søkelys på hvilke utfordringer som må løses for at næringen kan bli bærekraftig i årene som kommer og hvilke verktøy man kan benytte seg av i prosessen.

Mennesker som deler

Teknologi alene kan ikke løse utfordringene. Vi trenger engasjerte enkeltpersoner og klynger som deler av sin kompetanse for å drive hele næringen fremover.

Det er ressurspersonene som lettest ser hvor og hvilken teknologi som kan løse konkrete utfordringer.

Vi samler mennesker med innsikt, kreativitet og delingsglede på årets konferanse.

Teknologien som bidrar

Verdiskapingen skjer i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi.

Ulike løsninger innen både software, maskinlæring og merder legger til rette for bedre fiskevelferd og driftsoptimalisering

Bærekraftsmål:

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 2
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 12
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 14