Hopp til innhold

Bærekraftig havbruk gjennom biologi og teknologi

Norsk havbruksnæring er en stor og viktig næring med lange tradisjoner her i landet, en næring som har vokst seg stor og har  noen utfordringer.

Næringen er kommet til et punkt hvor man må gå ett skritt videre for å sikre en sunn og enda mer konkurransedyktig sjømatnæring på sikt, ved å ivareta fiskehelse og fiskevelferd.

Det er viktig nå å sikre at teknologiutviklingen ivaretar hensynet til miljø, dyrevelferd og fiskehelse i større grad enn i dag. For å få til dette trenger man et regelverk som prioriterer oppdrettsfiskens helse- og velferd på en bedre måte enn i dag og at biologene involveres i større grad.

Havbrukskonferansen 2022 vil rette søkelys på bærekraftig fiskevelferd, mindre mijøavtrykk og sirkulærøkonomi i verdikjeden.

En pilot på bærekraft

Tekna har som overordnet strategi å inkludere bærekraft i våre prosesser, så lang det lar seg gjøre, også ved gjennomføring av arrangementer

Vi har pekt ut denne konferansen som en pilot i et forsøk på å inspirere og bevisstgjøre og for å se hva vi som organisasjon kan møte ulike bærekraftmål

Følgende bærekraftstiltak er på plass fra vår side

  • Papirløst, alle dokumenter vil ligge i en App
  • Klimasmart løsning for navneskilt
  • Foreleserhonorarer doneres til en organisasjon som rydder havet
  • Presentasjon av organisasjon og overlevering av Gavesjekk deles ut under konferansemiddagen
  • Bærekraftig og kortreiste mat på hotellet

Det største klimatiltaket håper vi DU som deltakere vil hjelpe oss med å oppnå, ved å reise kollektivt til konferansen, og de som kan velger tog istedenfor fly.

Her vanker det en overraskelse til den vinneren som plukkes ut av hatten av de som leverer inn en kopi av sin billett.

Håper vi ser deg på konferansen og at dette gir inspirasjon og lyst til å bidra i Piloten vår.

Biologi og Teknologi i harmoni

Driftsoptimalisering og økt produksjon, hvordan er fiskevelferd ivaretatt i Norske merder? 

Er det tilstrekkelig fokus på kvalitet og vil forbrukerne ha norsk oppdrettsfisk på tallerkenen og vil norsk sjømatnæring være konkurransedyktig uten å ivesterer mer i  fiskevelferd?

Teknologi alene kan ikke løse utfordringene. Samhandling mellom teknologer og biologer er nøkkelord for å lykkes.

Årets program byr på innlegg fra store og mindre aktører,  sterke ressurspersoner med innsikt, kunnskap, kreativitet og villig til å dele med resten av næringen. Det er sammen man løser felles utfordringer og sammen kan man bli store og best på bærekraftig produksjon. 

Vi håper å se deg på konferansen i november

Bærekraftsmål:

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 2
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 12
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 14