Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
13.–14. nov.

Velkommen!

Dette er Teknas konferanse med fokus på teknologiutvikling i havbruksnæringen og hvilke sentrale endrings- og innovasjonsprosesser som må til for å bedre fisken levevilkår. Hvordan kan AI og samhandling forskning og andre næringer gi økt bærekraft og økonomisk vekst

  • Hvilken rolle vil teknologi ha fremover?
  • Vil næringen stå sammen om å finne de optimale løsningene?
  • Er en felles dataplattform snart en realitet?

Fra Havbrukskonferansen 2018, Trondheim

Konferansen ble gjennomført med stor suksess 5.-6. november 2018. Tilbakemeldingene var at konferansen er et godt bidrag med konkrete forslag til endrings-  og samarbeidsprosesser, at teknologi og AI er nødvendig for å få oversikt over fiskens helse og velferd i en næring i vekst.

Teknas Havbrukskonferanse 2019, Bergen

Årets konferanse skal gå i Bergen 13.-14. november. Tekna vil fortsette med et program som har fokus på skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, viktigheten av maskinlæring og AI samt viktigheten samhandling og deling av data.

Har du forslag til temaer, er det mulig å spille inn dette. Ta kontakt med Lise Olaussen på lio@tekna.no.