Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Teknas CO2 konferanse 2020

13.–14. jan. 2020

Viktigheten av CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

CCS og industriell vekst

Norske industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et godt eksempel på dette.

CO2 -håndtering er mulig og aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon.
CO2 er også en ressurs og vil være en grønn industriell vekstmulighet for Norge. Mange er allerede i gang.

Program 2020

Teknas konferanse gir deg en status av pågående prosjekter innen forskning og konkrete industrielle prosjekter. 

Konferansen har en egen sesjon som gir en status på klimapolitisk spørsmål og rammebetingelser og hva man tenker videre.

Deltakerne på konferansen jobber med teknologi, regelverket, forskning, kommersialisering samt juridiske og finansielle spørsmål.