Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
14.–15. jan. 2020

Viktigheten av CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

CCS fremmer det grønne skiftet og styrker arbeidsplasser
Karbonfangst og -lagring er et stort teknologi- og næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet, et viktig element i veikartet fra norsk prosessindustri og et vesentlig globalt klimatiltak. Her har Norge et stort fortrinn med prosjekter som har pågått i flere år.

CCS og industriell vekst

Hvis Norge skal være med på utviklingen som kommer til å finne sted nå, så må Norge ta en aktiv rolle. Vi kan bygge hele verdikjeden fra fangst av CO2 fra utslipp fra industri og helt ut til lager i Nordsjøen. Norske industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et godt eksempel på dette.

CO2 -håndtering er mulig og aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon. CO2 er også en ressurs og vil være en grønn industriell vekstmulighet for Norge. Mange er allerede i gang.

Program 2020

Konferansen åpningssesjon fokuserer på ulike klimapolitisk spørsmål fra ulike aktører.

Videre har konferanse fokus på teknologisk status ved  pågående prosjekter både nasjonalt og internasjonalt også innen innen forskning.

Målgruppe
Konferansen som er inne i sitt 16 år samler alle de viktigste aktørene som jobber innen fagområdet CCS, teknologi, regelverk, forskning, kommersialisering samt juridiske og finansielle spørsmål og aktører som bygger en klimaneutral ndustri. 

For Norge kan dette bli nytt industrieventyr.