10. okt.
kl. 18.00–20.00

Tekna X er en rekke korte, 8 minutters foredrag om populærvitenskapelige tema. Kjøp deg noe i baren, len deg tilbake og hør på spennende foredrag !

Meld meg på

Beskrivelse

Foreløpig program – programmet er under arbeid:

  • Torskeavlsprogrammet v/ Øyvind Hansen, leder for Nasjonalt avlsprogram for torsk og Senter for marin akvakultur, NOFIMA
  • Marine næringsparker - nye muligheter for samhandling til havs v/Jan-Gunnar Winther, direktør i senter for hav og arktis ved UiT Norges arktiske universitet og fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt
  • Akvaplan Niva
  • NORCE

Mer info kommer!