7.–9. mars 2023

Årets konferanse for universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) arrangeres i Bergen 7.-9 mars 2023.

Meld meg på

Beskrivelse

Vi inviterer tillitsvalgte i universitet- og høgskolesektoren til årets UH-konferanse. Denne samlingen skal ha fokus på både det faglige, fagforeningsarbeidet og det sosiale.

Foreløpig program blir lagt ut under egen fane når det er klart for dette.

Praktisk informasjon

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve samlingen, inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/23301/Rebecca som referanse på reiseregninger. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til reise@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/