Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst din egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bli mer bevisst i lederrollen
 • Bli kjent med egen og andres motivasjon og personlighet
 • Bli god til å bevege andre
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Få team og grupper til å jobbe bedre sammen
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 19.-21. september: Selvinnsikt og innsikt på team- og kulturnivå
 2. samling 10.-11. oktober: Min og andres utvikling og motivasjon
 3. samling 15.-16. november: Meg i samhandling med andre
 4. samling 12.-13. desember: Meg som team- og organisasjonsutvikler

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

Begrenset antall plasser per gruppe. Meld deg på i dag!

Skriv ut

Tidspunkter alle samlinger

Oppstart

Vi starter alltid kl. 1000 første dag, de påfølgende dagene starter samlingene kl. 0900. Vi ber deg være ute i god tid, da programmet starter presis.

Sluttidspunkt Første dagen , samt dag to for første samling avsluttes kl. 1730, med frivillig middag kl. 1830.

Siste dagen avsluttes alltid kl. 1600.

1. samling - 19.-21. september

Selvinnsikt og innsikt på team- og kulturnivå

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og innsikt på team og kulturnivå. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne ulikheter gjennom forelesninger, øvelser og erfaringsdeling.

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Innsikt i styrkebasert ledelse

 • Gode kulturer og team

2. samling - 10.-11. oktober

Min og andres utvikling og motivasjon

Hvordan utvikle deg selv og andre gjennom god selvledelse og coachende lederskap, der du blir tryggere i rollen og kan tilrettelegge for meningsfulle oppgaver for medarbeidere.

Læringsmål:

• Å få det beste ut av deg selv

• Medarbeider utvikling og motivasjon, hvordan skape resultater gjennom andre

• Coaching av medarbeidere

3. samling - 15.-16. november

Meg i samhandling med andre

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner med andre. På denne samlingen blir du bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima.

Læringsmål:

• Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

• Emosjonell kompetanse i lederrollen

• Hvordan skape en tilbakemeldingskultur

4. samling - 12.-13. desember

Meg som team- og organisasjonsutvikler

Som leder skal du kontinuerlig lede endringer og utvikle folk i organisasjonen. På denne samlingen skal du lære hvordan du får med deg medarbeidere og team på reisen som bidrar til en tillitsbasert kultur.

Læringsmål:

• Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

• Hvordan opptre som kulturell arkitekt og skape velfungerende team

• Din plattform som leder

Tekna lederutvikling GILA gjennomføres over 4 samlinger og 9 hele dager.

Starttidspunkt
Vi starter alltid kl. 1000 første dag, de påfølgende dagene starter samlingene kl. 0900. Vi ber deg være ute i god tid, da programmet starter presis.

Sluttidspunkt
Første dag, samt dag to for første samling avsluttes ca. kl. 1730, med frivillig middag kl. 1900.

Siste dagen avsluttes alltid kl. 1600.

Vi oppfordrer alle deltakere til å holde av hele dagen når det er samling. Det blir program gjennom hele dagen, med lite tid for å avholde eksterne møter eller lignende.  

Hotell
Hotell booker og betaler du direkte til hotellet. Informasjon om pris og kontakt kommer. 

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Høyskolelektor

  BI Oslo

  Per-Magnus Moe Thompson (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser og forsker innen fagområdene ledelse, team og HR. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder. Thompson brenner for å fremme dybdepsykologiske perspektiver i arbeid med enkeltmennesker, grupper, ledere og organisasjoner. Det innebærer blant annet å løfte frem betydningen av menneskets følelser og grunnleggende behov – også i arbeidslivet.

 • Christian Farstad

  Førsteamanuensis -Institutt for ledelse og organisasjon

  Høyskolen Kristiania

  Christian Winther Farstad er høyskolelektor og stipendiat ved Institutt for kultur og kommunikasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser innen fagområdene ledelse, psykometri og HR. Han har også lang erfaring som konsulent, særlig innenfor strategi, samspill og prestasjoner. Christian forsker på lederkarrierer, og er opptatt av hvordan utdannelse og organisasjoner legger til rette for god ledelse. Han har erfaring fra både store og små leder- og organisasjonsutviklingsprosesser innen offentlig og privat sektor i Norge.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: