Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst din egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bli mer bevisst i lederrollen
 • Bli kjent med egen og andres motivasjon og personlighet
 • Bli god til å bevege andre
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Få team og grupper til å jobbe bedre sammen
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 1.-3. februar: Min lederrolle - selvinnsikt og bevissthet
 2. samling 9.-10. mars: Min og andres utvikling og motivasjon
 3. samling 27. og 28. april: Meg i samhandling med andre
 4. samling 8.-9. juni: Meg som organisasjonsutvikler

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

Begrenset antall plasser per gruppe. Meld deg på i dag!

">

Skriv ut

1. samling - 1.-3. februar

Min lederrolle - selvinnsikt og bevissthet

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

Tidspunkter alle samlinger

Oppstart

Vi starter alltid kl. 1000 første dag, de påfølgende dagene starter samlingene kl. 0900. Vi ber deg være ute i god tid, da programmet starter presis.

Sluttidspunkt

Første dagen , samt dag to for første samling avsluttes kl. 1730, med frivillig middag kl. 1900.

Siste dagen avsluttes alltid kl. 1600.

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

2. samling - 9.-10. mars

Min og andres utvikling og motivasjon

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 2 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

Læringsmål:

• Å skape velfungerende team

• Gruppedynamikk

• Coachende lederskap

• Motivasjon

3. samling - 27.-28. april

Meg i samhandling med andre

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

• Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

• Emosjonell kompetanse i lederrollen

• Å sette sunne grenser

4. samling - 8-9. juni

Meg som organisasjonsutvikler

Som leder forventes det at du skal gjennomføre strategiske endringer. På denne samlingen skal vi se på hva som hemmer og fremmer endring i endringsprosesser og hvordan vi kan få bedre gjennomslag gjennom god kommunikasjon.

Læringsmål:

• Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

• Kommunikasjonsverktøy og endring

• Din plattform som leder

Tekna lederutvikling GILA gjennomføres over 4 samlinger og 9 hele dager.

Starttidspunkt

Vi starter alltid kl. 1000 første dag, de påfølgende dagene starter samlingene kl. 0900. Vi ber deg være ute i god tid, da programmet starter presis.

Sluttidspunkt

Første dag, samt dag to for første samling avsluttes ca. kl. 1730, med frivillig middag kl. 1900.

Siste dagen avsluttes alltid kl. 1600.

Vi oppfordrer alle deltakere til å holde av hele dagen når det er samling. Det blir program gjennom hele dagen, med lite tid for å avholde eksterne møter eller lignende.  

Hotell

Hotell booker og betaler du direkte til hotellet. Informasjon om pris og kontakt kommer. 

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har det overordnede ansvaret for GILA og er med på alle samlingene. Agnethe brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre lederrollen. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 og har utviklet en rekke kurs og programmer innen ulike tema. Før det var hun selv leder innen IT. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte.

  Agnethe har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking. I tillegg er hun sertifisert coach og organisasjonscoach. Agnethe er også forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver”, som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå.

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Førsteamanuensis - Institutt for ledelse og organisasjon

  BI Oslo

  Per-Magnus Moe Thompson (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser og forsker innen fagområdene ledelse, team og HR. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder. Thompson brenner for å fremme dybdepsykologiske perspektiver i arbeid med enkeltmennesker, grupper, ledere og organisasjoner. Det innebærer blant annet å løfte frem betydningen av menneskets følelser og grunnleggende behov – også i arbeidslivet.

 • Christian Winther Farstad

  Høyskolelektor og stipendiat ved Institutt for kultur og kommunikasjon

  BI Oslo

  Christian Winther Farstad er høyskolelektor og stipendiat ved Institutt for kultur og kommunikasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser innen fagområdene ledelse, psykometri og HR. Han har også lang erfaring som konsulent, særlig innenfor strategi, samspill og prestasjoner. Christian forsker på lederkarrierer, og er opptatt av hvordan utdannelse og organisasjoner legger til rette for god ledelse. Han har erfaring fra både store og små leder- og organisasjonsutviklingsprosesser innen offentlig og privat sektor i Norge.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: