9. feb.–12. mai 2021

Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst i egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bli mer bevisst i lederrollen
 • Bli kjent med egen og andres motivasjon og personlighet
 • Lære om betydningen av tillitsledelse – og hvordan lykkes
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Få team og grupper til å jobbe bedre sammen
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 9.-11.februar: Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring
 2. samling 9.-10.mars: Meg og teamet mitt
 3. samling 7.-8.april: Relasjonsledelse
 4. samling 11.-12.mai: Kommunikasjon og endringsledelse

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

PS: Begrenset antall plasser! De siste samlingene er blitt fullbooket lang tid i forveien. Meld deg på i dag!

Skriv ut

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

1. samling - 9.-11.februar

Jeg som leder

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

2. samling - 9.-10.mars

Meg og teamet mitt

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 2 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

Læringsmål:

 • Å skape velfungerende team

 • Håndtering av forskjellighet og konflikt

 • Å løse komplekse problemer sammen

3. samling - 7.-8.april

Relasjonsledelse

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

4. samling - 11.-12.mai

Endringsledelse og kommunikasjon

Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Kommunikasjonsverktøy og endring

 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere:

 • «Meget gode forelesere, imponerende høyt nivå og engasjement.»
 • «Fantastisk opplegg.»
 • «Kurset er veldig bra bygget opp og gir oss innsikt.»
 • «Gleder meg til de neste samlingene!»
 • «Veldig godt og gjennomtenkt opplegg for samlingene.»

Les også tidligere GILA-deltager og sivilingeniør i EDRMedeso Morten Haugen Blåsternes' erfaring her!

Hør podcasten Tekna Ni til fem: Bør jeg bli leder med en tidligere GILA-deltager og programansvarlig Agnethe Ellingsen. 

Lysebu

Alle samlingene finner sted på Lysebu konferansesenter.

Felles transport

For deg som reiser kollektivt vil vi sette opp egen transport fra Oslo S til Lysebu den første dagen på alle samlingene. 

Overnatting

Du vil få tilbud om overnatting i en egen e-post. Hotellrom koster kr. XXX.- per natt. 

Middag 

Deltakerne oppfordres til å være med på middagene arrangert på kveldene for å bli kjent med de andre deltakerne og for å ta del i det sosiale programmet. 4-retters middag koster kr 515.-

Endring i planene? 

Skulle du ha behov for å avbestille kurset etter påmelding, så gjelder følgende regler.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har det overordnede ansvaret for GILA og er med på alle samlingene. Agnethe brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre lederrollen. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 og har utviklet en rekke kurs og programmer innen ulike tema. Før det var hun selv leder innen IT. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte.

  Agnethe har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking. I tillegg er hun sertifisert coach og organisasjonscoach. Agnethe er også forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver”, som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå.

 • Martine Austad Langberg

  GILA 1.samling har tema «Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring.» På denne samlingen møter du Agnethe Ellingsen og Martine Austad Langberg

  Martine har organisasjonspsykologisk fagbakgrunn og jobber som seniorkonsulent innen endringsledelse, lederutvikling og coaching. Hun er spesielt opptatt av hvordan ledere kan bidra til å styrke en organisasjons omstillingsdyktighet og evne til å tilpasse seg økte krav på en mer smidig måte. I sitt daglige virke jobber hun på tvers av bransjer og sektorer, både med individuell ledercoaching, teamutvikling og som fasilitator for storgrupper. Martine har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har undervist innen blant annet arbeidsmiljø, konflikt og kommunikasjon.

 • Aksel Inge Sinding

  Psykolog og Partner

  Institutt for Psykologisk Rådgivning

  GILA 3.samling har tema «Relasjonsledelse». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Aksel Inge Sinding.

  Aksel er klinisk psykolog og partner ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Han brenner for folkeopplysning gjennom kurs, foredrag og tekster om psykologiske temaer som følelser, relasjoner, emosjonell kompetanse, stress og psykisk helse i dagens samfunn.

  Han har tidligere jobbet med endringsledelse og kommunikasjonsstrategi i IT-sektoren, og bistår ledere og tillitsvalgte med rådgivning og individuell veiledning rundt vanskelige samtaler, konflikter og arbeidsmiljø.

  Han har blant annet vært fast spaltist i Aftenposten, samarbeidet med NRK TV og Radio, laget nettstedet følelseskompasset.no og gitt ut boka «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».

  Han har videreutdanning og spesialisering innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), samt en rekke kurs i kognitiv og metakognitiv terapi.

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Høyskolelektor

  BI Oslo

  GILA 2.samling har tema «Meg og teamet mitt». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Per- Magnus Moe Thompson.

  Per-Magnus (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han forsker på ledelse, teamutvikling, og HR. Han er psykolog, og har ti års erfaring som kliniker og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og jobber i dag med leder- og teamutvikling i konsulentselskapet Keiron. På BI underviser han både på Bachelor of Management, Master of Science og Executive MBA. Har har blant annet hatt kurset «Effektive team – innflytelse gjennom ledelse» siden 2010.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

11. feb.–21. okt.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep.–10. des.

Ledelse og utvikling

Kompetansekartlegging for permitterte og arbeidsledige

5. okt.
kl. 14:00–15:30
Streaming, Nettbasert