9. feb.–9. juni

Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Av hensyn til smittevern kommer de første to samlingene i februar og mars til å gjennomføres digitalt. De to siste samlingene blir på Lysebu hotell så fremt til at smittesituasjonen tilsier det.
Vi kommer til å legge opp de digitale kursene slik at dere får den samme kunnskapen, kompetansen og innsikten som de fysiske samlingene ville gitt deg. Informasjon om plattform kommer nærmere kursstart.

Bli bevisst i egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bli mer bevisst i lederrollen
 • Bli kjent med egen og andres motivasjon og personlighet
 • Lære om betydningen av tillitsledelse – og hvordan lykkes
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Få team og grupper til å jobbe bedre sammen
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 9.-11.februar: Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring (digital samling)
 2. samling 9.-10.mars: Meg og teamet mitt (digital samling)
 3. samling 11.-12.mai: Relasjonsledelse (Lysebu hotell)
 4. samling 8.-9.juni: Endring og kommunikasjon (Lysebu hotell)

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

PS: Begrenset antall plasser! De siste samlingene er blitt fullbooket lang tid i forveien. Meld deg på i dag!

Skriv ut

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

1. samling - 9.-11.februar. (NB denne samlingen blir digital)

Jeg som leder

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling. NB av hensyn til smittevern blir samling 1 digital!

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

2. samling - 9.-10.mars (NB denne samlingen blir digital)

Meg og teamet mitt

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 2 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå. NB av hensyn til smittevern blir samling 2 digital!

Læringsmål:

 • Å skape velfungerende team

 • Håndtering av forskjellighet og konflikt

 • Å løse komplekse problemer sammen

3. samling - 11.-12.mai (Lysebu hotell)

Relasjonsledelse

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

4. samling - 8.-9.juni (Lysebu hotell)

Endring og kommunikasjon

Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Kommunikasjonsverktøy og endring

 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen

Hva har Tekna lederutvikling (GILA) gitt deg som leder?

«GILA har gitt meg et knippe verktøy og metoder jeg kan benytte i min daglige lederjobb. De praktiske øvelsene som vi har gjennomført i gruppa har meget stor verdi og overføringskraft til reelle situasjoner.» (Deltaker våren 2016)

«Jeg har blitt flinkere til å kommunisere tydelig og sette meg mer inn i hvordan mottaker oppfatter deg som har blitt sagt slik at man kan kommunisere bedre.» (Deltaker våren 2016)

«Utrolig nyttig å komme sammen med andre ledere og bli coachet gjennom de samme utfordringene.» (Deltaker våren 2016)

«Det viktigste er bevisstgjøringen av rollen som leder! Den får du ikke beskrevet når du går inn i en lederstilling. Også var det mange gode tips og triks underveis. Spesielt med kommunikasjon og menneskets behov.» (Deltaker våren 2016)

«Bevisstgjøring av hvem jeg er og hvordan min oppførsel påvirker andre. (Deltaker våren 2016)

 

Les også tidligere GILA-deltager og sivilingeniør i EDRMedeso Morten Haugen Blåsternes' erfaring her!

Hør podcasten Tekna Ni til fem: Bør jeg bli leder med en tidligere GILA-deltager og programansvarlig Agnethe Ellingsen. 

 

Andre tidligere uttalelser:

 • «GILA gir en god innføring i hva det innebærer å være leder, og har gitt meg økt bevissthet rundt lederrollen. Jeg synes totalt sett det har vært et veldig nyttig kurs og jeg har fått brukt erfaring derfra allerede
 • «Kurset passer de som er engasjerte og som ønsker en personlig vekst innen forståelse av de oppgaver som ligger til ledere. Meget godt gjennomført!»
 • «Veldig attraktivt forhold mellom pris og kvalitet
 • «Proft opplegg fra arrangør. Veldig gode rammer og godt gjennomført på alle måter. Jeg har hatt stort utbytte av programmet
 • «Kurset har gitt mersmak – jeg kommer til å gå videre med lederutvikling og muligens noe mer psykologi etterhvert
 • «Veldig bra kurs som tar for seg de fleste elementer i det å ha en ledende rolle. God basis for eventuelle utdypingskurs senere
 • «Har anbefalt GILA til min stedfortreder på min avdeling

 

Deltakerne på GILA kommer bl.a. fra:

Acergy  Plastal AS  Aker Solutions AS   Satelite Br.cast AS 
Avinor Flysikring AS SINTEF
Barco Fredrikstad AS Sirkula IKS
Bærum kommune  Skaun Kommune
Confirmit ASA SPT Group AS
Cowi AS Statens Kartverk Eramet AS
Data Respons AS  Statens strålevern
Golder Associates AS Statens Vegvesen FMC 
Helse Bergen HF Statens vegvesen Region sør
Helse Midt-Norge IT Statnett SF GE Energy AS 
HR Prosjekt AS Statoil 
Høgskolen i Gjøvik Sweco Norge AS
Jernbaneverket  Techni AS 
Kongsberg Devotec AS  Telenor
Kongsberg Terotech AS Telenor Digital AS
Lyse Infra AS Tolldirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt  Tomra Systems ASA
Nexans  Tullow Oil Norge AS
NMBU Universitetet i Agder 
Norconsult AS Universitetet i Bergen
Nordic Pharma INC AS Universitetet i Oslo
NTNU Universitetet i Stavanger 
Oslo Kommune Universitetet i Tromsø
Oslo kommune Plan- og bygg Vann- og avløpsetaten 
Oslo Universitetssykehus HF Viva IKS
Patentstyret Washington Mills
REC Scanwafer AS Asker kommune Yara
Reinertsen AS  
Røyken kommune  

Gjennomføring

Samling 1 og 2 gjennomføres digitalt av hensyn til smittevern.
Samling 3 og 4 finner sted på Lysebu konferansesenter
(så fremt smittesituasjonen tilsier det).

Overnatting

Du huker av for overnatting ved påmelding om du ønsker dette. Det gjelder isåfall for 3 og 4 samling som etter planen skal gå på Lysebu hotell. 

Middag 

Deltakerne oppfordres til å være med på middagene arrangert på kveldene for å bli kjent med de andre deltakerne og for å ta del i det sosiale programmet. Påmelding for middag kommer nærmere kursstart. Gjelder for samling 3 og 4. 

Endring i planene? 

Skulle du ha behov for å avbestille kurset etter påmelding, så gjelder følgende regler.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har det overordnede ansvaret for GILA og er med på alle samlingene. Agnethe brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre lederrollen. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 og har utviklet en rekke kurs og programmer innen ulike tema. Før det var hun selv leder innen IT. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte.

  Agnethe har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet en MBA fra NHH og masterprogram i Design Thinking. I tillegg er hun sertifisert coach og organisasjonscoach. Agnethe er også forfatter av suksessboken ”100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver”, som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Agnethe har også erfaring som underviser og sensor på høgskolenivå.

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Høyskolelektor

  BI Oslo

  Per-Magnus Moe Thompson (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser og forsker innen fagområdene ledelse, team og HR. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder. Thompson brenner for å fremme dybdepsykologiske perspektiver i arbeid med enkeltmennesker, grupper, ledere og organisasjoner. Det innebærer blant annet å løfte frem betydningen av menneskets følelser og grunnleggende behov – også i arbeidslivet.

 • Aksel Inge Sinding

  Psykolog og Partner

  Institutt for Psykologisk Rådgivning

  Aksel er klinisk psykolog og partner ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Han brenner for folkeopplysning gjennom kurs, foredrag og tekster om psykologiske temaer som følelser, relasjoner, emosjonell kompetanse, stress og psykisk helse i dagens samfunn.

  Han har tidligere jobbet med endringsledelse og kommunikasjonsstrategi i IT-sektoren, og bistår ledere og tillitsvalgte med rådgivning og individuell veiledning rundt vanskelige samtaler, konflikter og arbeidsmiljø.

  Han har blant annet vært fast spaltist i Aftenposten, samarbeidet med NRK TV og Radio, laget nettstedet følelseskompasset.no og gitt ut boka «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».

  Han har videreutdanning og spesialisering innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), samt en rekke kurs i kognitiv og metakognitiv terapi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

4. mai–8. juni

Ledelse og utvikling

Offentlige anskaffelser: Klagehåndtering, innsyn og oppfølging av kontrakt

5. mai
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Offentlige anskaffelser: Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog

27. mai
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert