Tekna inviterer alle tillitsvalgte i skoleverket til et eget tariffkurs for skoleverket. Vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen, og ta opp og diskutere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte møter i skoleverket.

Meld meg på

Beskrivelse

Tariffkurset er et nytt tilbud om opplæring i avtaleverk for tillitsvalgte i skoleverket. Kurset arrangeres fysisk og sentralt i Oslo på Clarion Hotel The Hub som ligger like ved Sentralbanestasjonen. Vi håper dere har anledning til å delta på hele kurset. Nettverksbygging og uformelle diskusjoner er viktig, og noe vi alle savner, som et nyttig tillegg til det formelle programmet.

Oppmøte og registering m/enkel servering fra kl 09.30, og møtestart kl 10 den 23. september.

Tariffkurset for skoleverket blir en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Det er forhåndsreservert rom for alle. Kryss av for måltider og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

Tema og agenda for tariffkurset er under bearbeiding, og vil legges ut så snart det er klart. Dette kurset er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på tariffkurset.

Praktisk informasjon

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Tekna har forhåndsreservert rom til deltakere på kurset. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 21149/arb. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Dersom du trenger tilslutningsbilletter med fly, så bestilles dette gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna (comcode 825152)" i emnefeltet i reisebestillingen, og oppgi i e-posten at du er tillitsvalgt og Teknas fakturareferanse: 21149/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna reise@tekna.no. Når dette er gjort, send inn kravet og merk det med 21149/Rebecca