Tekna inviterer alle tillitsvalgte i skoleverket til et eget tariffkurs for skoleverket. Vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen, og ta opp og diskutere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte møter i skoleverket.

Meld meg på

Tariffkurset er et nytt tilbud om opplæring i avtaleverk for tillitsvalgte i skoleverket. Kurset arrangeres fysisk og sentralt i Oslo på Clarion Hotel The Hub som ligger like ved Sentralbanestasjonen. Vi håper dere har anledning til å delta på hele kurset. Nettverksbygging og uformelle diskusjoner er viktig, og noe vi alle savner, som et nyttig tillegg til det formelle programmet.

Oppmøte og registering m/enkel servering fra kl 09.30, og møtestart kl 10 den 23. september.

Tariffkurset for skoleverket blir en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Det er forhåndsreservert rom for alle. Kryss av for måltider og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

Tema og agenda for tariffkurset er lagt ut under egen fane. Dette kurset er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på tariffkurset.

Praktisk informasjon

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Tekna har forhåndsreservert rom til deltakere på kurset. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekre­tariatet. Reiseregning sendes Tekna og merkes 21149/arb. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Dersom du trenger tilslutningsbilletter med fly, så bestilles dette gjennom Egencia telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna (comcode 825152)" i emnefeltet i reisebestillingen, og oppgi i e-posten at du er tillitsvalgt og Teknas fakturareferanse: 21149/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna reise@tekna.no. Når dette er gjort, send inn kravet og merk det med 21149/Rebecca

Skriv ut

Foreløpig program torsdag 23.09 - dag 1

09:30 - 10:00

Registrering + rundstykker

10:00 - 10:15

Velkommen ved Tekna Kommune

10:15 - 11:00

Lokal lønn for lektorer - Teknas lønnspolitikk

11:00 - 11:15

Kaffepause

11:15 - 13:00

Resultatet fra årets sentrale forhandlinger

 • ikke-streik
 • lokale forhandlinger
 • lønnssamtalen

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:30

Verving i skolen?

 • Kampanjer ol. GS arbeid, kommunikasjonsarbeid

14:30 - 15:30

Tillitsvalgtrollen i Tekna – rettigheter og plikter

 • Sentrale bestemmelser og begreper i Hovedavtalene og hovedtariffavtalene

 • Samarbeid og medbestemmelse i praksis

 • Arbeidsgivers styringsrett

 • Spørsmål og diskusjon – oppspill til diskusjon i grupper om tillitsvalgtrollen og partssamarbeid

15:30 - 16:00

Kaffepause og innsjekk

16:00 - 17:30

Diskusjon i grupper

 • Oppsummering og erfaringer fra gruppediskusjonene

Programslutt for dagen senest klokken 18.00.

19:30 - 20:00

Aperitiff

20:00 - 22:00

Middag

Program fredag 24.09 - dag 2

09:00 - 10:00

professor Frode Hansen fra UiO foreleser om ...

10:00 - 11:30

Arbeidstid i skoleverket

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:30

Gruppearbeid - innspill til revisjon av arbeidstidsavtalen

13:30 - 15:00

Åpen post og oppsummering

 • hva opptar dere i tillitsvalgtrollen som ikke er berørt?
 • Innspill til vårens samling for tillitsvalgte i skoleverket: Akademikerkonferansen og egen dag 2
 • Innspill til arbeidstidsavtalen

15:00

Avslutning - Takk og vel hjem!

 • Frode Kristian Hansen

  professor

  UiO - Institutt for teoretisk astrofysikk

 • Helene Johnsen

  direktør for marked og medlemsservice

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Sonia Monfort Roedelé

  forhandlingssjef, Tekna kommune

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening