24. apr.
kl. 15.00–19.30

Tariffkonferansene forbereder deg til årets lokale lønnsforhandlinger. Hva er viktig ved utforming av krav? Hvordan bruke statistikk og prognoser i forhandlingene? Hvordan møte arbeidsgivers argumenter?

Meld meg på

Vi oppfordrer deg til å delta i egen landsdel/region. Dersom tidspunktet ikke passer, ta kontakt med Tekna Privat på epost: tekna.privat@tekna.no.

Middag: Det serveres enkel middag 18:00 for de som ønsker dette.

Tariffkonferanse kl 15-18

Tariffkonferansene forbereder deg til årets lokale lønnsforhandlinger. Hva er viktig ved utforming av krav? Hvordan bruke statistikk og prognoser i forhandlingene? Hvordan møte arbeidsgivers argumenter? Vi gjennomgår de delene av tariffavtalene som regulerer forhandlinger, og snakker om hva som er spesielt i 2023. Relevant tallmateriale vil også bli gjennomgått.

Det blir god tid til diskusjon, innspill og spørsmål fra salen. Vi ser frem til å treffe deg for diskusjon, erfaringsutveksling og en hyggelig middag- en god oppvarming til årets lokale forhandlinger.

Grunnopplæring for tillitsvalgte

Før konferansen kan det være lurt å se gjennom følgende kurs, hvis du ikke har gjort det før: - Grunnkursets del 1 Grunnkurset gir deg det viktigste du trenger å vite for at du skal være trygg i din rolle som tillitsvalgt. Del 1 er digital. Du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter. På grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis.

Skriv ut

15.00 - 18.00

Tariffkonferanse

Tariffkonferansene forbereder deg til årets lokale lønnsforhandlinger. Hva er viktig ved utforming av krav? Hvordan bruke statistikk og prognoser i forhandlingene? Hvordan møte arbeidsgivers argumenter? Vi gjennomgår de delene av tariffavtalene som regulerer forhandlinger, og snakker om hva som er spesielt i 2023. Relevant tallmateriale vil også bli gjennomgått.

18.00 - 19.30

Enkel middag

Vi oppfordrer deg til å delta i egen landsdel/region. Dersom tidspunktet ikke passer, ta kontakt med Tekna Privat på epost: tekna.privat@tekna.no.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte.
For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk registrerer deg hos oss for å få profil. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden reise.tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt. Les mer om bestilling av reise her.

Prosjektnummeret til denne konferansen er: 23284

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.