Tariffkonferansen forbereder deg til lokale lønnsforhandlinger, og særlig til de ordinære, årlige lønnsforhandlingene: Hva er viktig ved utforming av krav? Hvordan bruke statistikk og prognoser i forhandlingene? Hvordan møte arbeidsgivers argumenter? Du får grundig opplæring i de delene av tariffavtalene som regulerer lønnsforhandlinger, og vi ser særskilt på hva som gjelder i 2022. Forhandlingsmodeller og relevant tallmateriale vil bli gjennomgått.

Meld meg på

Kurset tar for seg:

 • Presentasjon av resultat fra årets sentrale forhandlinger og råd for lokale forhandlinger.
 • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
 • En gjennomgang av viktige forhandlingsbestemmelser i avtaleverket.
 • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
 • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Det blir god tid til diskusjon, innspill og spørsmål fra salen. Vi ser frem til å treffe deg for diskusjon, erfaringsutveksling og en hyggelig middag- en god oppvarming til årets lokale forhandlinger.

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for alle tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune. Det blir god anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22152

Grunnkurs

For at du skal kunne håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet Grunnkurset. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar dette så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Før tariffkonferansen vil det være lurt å se gjennom del 1 av Grunnkurset, hvis du ikke har gjort det før: - Grunnkursets del 1 Del 1 er digital, og du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter.

Skriv ut

Onsdag 24. august 2022

09.15

Registrering og enkel servering

09.45

Oppstart av kurset

13.00

Lunsj

17.00

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff og middag

08.00

Torsdag 25. august

09.00

Oppstart dag 2

11.30

Lunsj

16.00

Avslutning – vel hjem!

 • Sonia Monfort Roedelé

  forhandlingssjef kommunal sektor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Christel Kirkøen

  juridisk rådgiver kommunal sektor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening