14. feb. 2022
kl. 10:00–14:00

Har du innspill til hovedtariffavtalen?

Meld meg på

Beskrivelse

Årets forhandlinger er igjen et hovedtariffoppgjør. Dette betyr at hele hovedtariffavtalen er oppe til forhandling og revisjon.

Vi ønsker innspill og diskusjon fra dere som bruker avtalen til daglig og inviterer derfor til tariffkonferanse i Ingeniørenes hus torsdag 12. mars.

  • kl. 10.00 til 13.00 Diskusjoner i grupper og i plenum fra
  • kl. 13.00 - 14.00 Lunsj

Alle Tekna-gruppene i statlig sektor blir bedt om å komme med innspill og krav. Frist for dette blir satt til fredag 6. mars. Innspillene vil bli tatt med i diskusjonen under tariffkonferansen.

Bruk anledningen til å gå i diskusjon om hovedtariffavtalen og de enkelte bestemmelsene. Hvilke bestemmelser ser dere svakheter i? Hvor kunne dere tenke dere endringer? Er det deler av forhandlingsprosessen som kunne fungert bedre? Alt dette kan være grunnlag for å fremme konkrete krav om forbedringer og endringer av dagens avtaletekst.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta og gi innspill.

Velkommen!

Praktisk informasjon

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/22302/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39.

Finn frem:

Kurslokale blir sentralt i Oslo, navn kommer