26. jan.
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert

Virksomheter opplever å måtte nedskalere ambisjoner, vekst og tilpasse sine planer når de ikke får tak i riktig kompetanse. Det er rimelig å anta at dette gir betydelig bortfall av mulig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. For å kunne møte denne utfordringen med relevant politikk må vi ha fakta.

Meld meg på
 • Samfunnsøkonomisk analyse presenterer tall fra ny rapport
 • Statsminister, Erna Solberg, mottar rapporten og kommenterer
 • Samtale med representanter fra næringsliv og tillitsvalgte
 • Moderator: Shazad Rana

De sju viktigste arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge; EL og IT, NITO, Negotia, Tekna, IKT-Norge, Digital Norway og Abelia, har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030.

Rapporten er et konkret kunnskapsgrunnlag om tilbudet av og etterspørselen etter denne kompetansen, i tillegg til beregninger av tapt verdiskaping nå og fremover som følge av mangel på riktig kompetanse.

På dette seminaret vil vi få presentert funnene i rapporten og høre hva tillitsvalgte og næringslivet tenker rundt temaet. Statsminister Erna Solberg kommer også for å få overrakt rapporten.

Dette møtet er et samarbeid mellom Tekna, IKT Norge, Abelia, NITO, Negotia, El og IT forbundet og Digital Norway

Streames tirsdag 26. januar 2021 - kl 11:00 - 12:30

PROGRAM

 • Velkommen ved moderator Shahzad Rana, teknologidirektør Microsoft Norge

 • Presentasjon av funn ved Rolf Røtnes, fagdirektør Samfunnsøkonomisk Analyse

 • Samtale med statsminister Erna Solberg

 • Panelsamtale: Næringslivet med Tonje Sandberg, adm. dir. Accenturem Petter-Børre Furberg, adm. dir. Telenor Norge og Hege Støre, adm. dir, Visolit Norway AS

 • Panelsamtale: Tillitsvalgte med Harald Wesenberg, Equinor (Tekna), Martin Raczkowski, Politiets IKT-tjenester (NITO) og Esben Smistad, Telenor (El og IT)

Foto: Getty image

 • Erna Solberg

  statsminister

 • Shahzad Rana

  Teknologidirektør

  Microsoft Norge AS

 • Rolf Røtnes

  Fagdirektør

  Samfunnsøkonomisk analyse AS

 • Tonje Sandberg

  administrerende direktør

  Accenture AS

 • Petter-Børre Furberg

  administrerende direktør

  Telenor Norge AS Avd Oslo

 • Hege Støre

  administrerende direktør

  Visolit Norway AS

 • Martin Raczkowski

  Utvikler, Politiets IKT-tjenester

  tillitsvalg NITO

 • Harald Wesenberg

  Spesialist IT, Equinor ASA

  tillitsvalg Tekna

 • Esben Smistad

  Konserntillitsvalgt EL og IT i Telenor

Samarbeidspartnere

 • Abelia
 • DigitalNorway
 • EL og IT forbundet
 • Nito
 • Negotia
 • Tekna
 • IKT Norge