25. mai
kl. 09.00–15.00

Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset behandler disse problemstillingene inngående, og hjelper deg til å forstå standardkontraktene, begrensningene i disse og hvordan problemstillingene kan og bør håndteres, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Meld meg på

Bygg- og anleggsbransjen har i de senere årene vært preget av et høyt konfliktnivå. Kurset fokuserer på hva den enkelte kan gjøre for å redusere konfliktnivået, og gir en rekke gode råd om hvordan sentrale problemstillinger innen entrepriseretten bør håndteres og reguleres. Kurset har særlig fokus på hvordan kontrakter skal tolkes, grunnforholdsrisikoen og håndtering av krav om plunder og heft.

Under kurset vil du få konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres, og hvordan krav knyttet til grunnforhold bør varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, med særlig vekt på hvordan slike krav oppstår og bør følges opp under prosjektgjennomføringen. Vi tar for oss den senere tids rettspraksis, som går i kjernen av denne type problemstillinger. I tillegg belyser vi andre sentrale forhold som varslingsreglene og rådgiveransvaret.

Kurset er anlagt med bruk av en rekke praktiske eksempler og involvering av deltagerne. Kurset vil hjelpe deg til å forstå kontraktene slik at du kan ivareta dine interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Sentrale temaer:

Konfliktnivået

 • Hvordan oppstår konflikter?
 • Hva kan den enkelte gjøre for å redusere konfliktomfanget?

Tolkning av kontrakter

 • Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget?
 • Klarhetskravet
 • Gjennomgangen vil ha særlig fokus på senere tids praksis fra Høyesterett

Grunnforholdsrisikoen

 • Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?
 • Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?
 • Hvordan bør risikoen i kontrakten reguleres
 • Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene

Plunder og heft

 • Hva er det og hvordan oppstår kravene?
 • Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?
 • Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for et krav om plunder og heft?
 • Hvordan skal krav varsles og besvares?
 • Utmåling

Varslingsreglene

 • Varslingsreglenes bakgrunn og formål
 • Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?
 • Domstolenes praktisering av varslingsreglene

Rådgiveransvaret;

 • Hvilke krav stilles til rådgiverne – profesjonsnormen
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Utmåling

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å utarbeide konkurransegrunnlag, administrerer kontrakten under gjennomføringen, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere.

Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

08.30

Registrering og lett frokost

09.00

Kurset starter

11.00

Lunsj

12.00

Kurset fortsetter

15.00

Kurset avsluttet

Vi legger inn pauser på 15 min hver time gjennom dagen

08.30

Registrering og lett frokost

09.00

Kurset starter

11.00

Lunsj

12.00

Kurset fortsetter

15.00

Kurset avsluttet

Vi legger inn pauser på 15 min hver time gjennom dagen

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: