8. mars 2022
kl. 09:00–16:00

Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset behandler disse problemstillingene inngående, og hjelper deg til å forstå standardkontraktene, begrensningene i disse og hvordan problemstillingene kan og bør håndteres, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Meld meg på

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, herunder hvordan slike krav best håndteres og kommuniseres under prosjektgjennomføringen. Vi tar for oss den senere tids praksis fra Høyesterett, som går i kjernen av hvordan denne type krav bør håndteres. I tillegg belyser vi andre sentrale forhold som varslingsreglene og rådgiveransvaret.

Kurset er praktisk anlagt med bruk av en rekke praktiske eksempler og involvering av deltakerne. Kurset vil hjelpe deg til å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Sentrale temaer:
• Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget? Gjennomgang av senere tids høyesterettspraksis
• Hvordan bør risikoen i kontrakten reguleres
• Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?
• Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?
• Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene?
• Plunder og heft; hva er det og hvordan oppstår kravene?
• Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?
• Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for sitt krav om plunder og heft?
• Hvordan skal krav varsles og besvares?
• Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?
• Domstolenes praktisering av varslingsreglene
• Rådgiveransvaret; hvilke krav kan stilles til deg som rådgiver?
• Kravet til årsakssammenheng

Målgruppe: Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å utarbeide konkurransegrunnlag, administrerer kontrakten under gjennomføringen, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

08:30

Registrering og lett frokost

09:00

Kurset starter

11:00

Lunsj

12:00

Kurset fortsetter

15:00

Kurset avsluttet

Vi legger inn pauser på 15 min hver time gjennom dagen

  • Andreas Rostveit

    Advokatfirmaet Haavind AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course

Dec. 8
12:45–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Jordskjelvprosjektering

11. jan. 2022
kl. 09:00–15:30

Bygg, anlegg og eiendom

Byggeledelse - NS 8403