27. apr.
kl. 08:00–08:00

Få innsikt i grunnleggende entrepriserettslige problemstillinger om grunnforholdsrisikoen, plunder og heft.

Meld meg på

Grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset hjelper deg til å forstå standardkontraktene, og begrensningene i disse, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, herunder hvordan slike krav best håndteres og kommuniseres under prosjektgjennomføringen.

Vi vil særlig behandle den senere tids praksis fra Høyesterett, som går i kjernen av hvordan denne type krav bør håndteres. Andre sentrale forhold, herunder varslingsreglene og rådgiveransvaret vil også bli tatt opp.

Sentrale temaer:

 • Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?
 • Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?
 • Erfaringer og eksempler på håndtering av sviktende grunnforhold fra ulike prosjekter
 • Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene?
 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt
  • Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget? Gjennomgang av senere tids høyesterettspraksis
 • Plunder og heft; hva er det og hvordan oppstår kravene?
 • Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?
 • Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for sitt krav om plunder og heft? Blant annet gjennomgang av Høyesteretts dom av juni 2019 (HAB-saken), som er helt sentral for håndtering av krav om plunder og heft
 • Hvordan bør byggherre og entreprenør gå fram for å unngå rettslig etterspill av krav om plunder og heft?
 • Rådgiveransvaret; hvilke krav kan stilles til deg som rådgiver?
 • Rammene for rådgivers erstatningsansvar
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Gjennomgang av relevant rettspraksis
 • Hvordan skal krav varsles og besvares?
 • Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?
 • Domstolenes praktisering av varslingsreglene

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

Tirsdag 27. april

08:30

Registrering med enkel servering

09:00

Kursstart - tema og målsetting

Varslingsreglene

 • Hvordan unngå rettighetstap som følge av manglende varsling/svar

 • Standardenes ulike reguleringer

 • Domstolenes balansering – hvor rigid praktiseres varslingsreglene?

 • Når og hvordan bør du varsle?

Grunnforholdsrisikoen

 • Grunnforholdsrisikoens regulering i standardkontraktene

 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt

 • Gjennomgang av rettspraksis

12:00 - 13:00

Lunsj

Rådgiveransvar

 • Hvordan unngå erstatningsansvar?

 • Hva omfattes av erstatningsansvaret?

 • Reklamasjonsreglene

 • Gjennomgang av rettspraksis

16:00

Oppsummering og kursslutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen: SHA på byggeplass

13.–20. jan.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 15. desember

20. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 15. desember

27. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert