21.–22. mars

Å være en god relasjonsbygger er en av de viktigste karriereferdighetene i det nye arbeidslivet.

Meld meg på

Hvordan håndtere ulike personlighetstyper:

På dette kurset får du innsikt i hvordan ulike personlighetstyper påvirker kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen. Du lærer hva som skal til for å bli god på relasjoner og hvordan du kan håndtere, og jobbe godt sammen med ulike mennesketyper.

Hva motiverer deg til å gjøre ditt beste:

Du vil også lære mer om ulike motivasjonsfaktorer og hvordan det påvirker hvordan vi presterer. Hva skal til for at du og andre leverer best mulig?

Ditt læringsutbytte:

 • Du blir bedre på team- og samarbeid med ulike mennesketyper
 • Du styrker din personlige gjennomslagskraft
 • Du lærer effektive kommunikasjons- og samtaleteknikker
 • Du blir bevisst på hva som motiverer deg og hva som skal til for at du yter ditt beste
 • Du vil bedre forstå reaksjons- og adferdsmønstre til ulike personlighetstyper

Hvordan virker du på andre og hvordan kan du bidra med det beste av deg selv

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Junges Type Index) som du skal besvare. Denne personlighetsprofilen legger grunnlaget for det som skal gjennomgås dag en hvor du og dine preferanser settes i fokus.

JTI er basert på den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer og er den teorien som brukes mest for å fremme personlig utvikling, selvinnsikt og lære å forstå andre bedre.

Primadonnaer, ulike typer prestasjonsjegere og pragmatikere

Hvordan kommunisere og jobbe godt sammen med de som er totalt forskjellige fra deg selv. Dette lærer du mer om på kursets andre dag.

Hvem er kurset for:

Dette kurset er for deg som ønsker å bli en bedre relasjonsbygger og god på samspill og samarbeid med andre. Hva slags stilling du har spiller ingen rolle. Du kan være leder, fagekspert, selger, rådgiver, konsulent, jobbe i privat eller offentlig sektor. Dette kurset passer for alle som ønsker å bli bedre på å utvikle gode relasjoner.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

TIRSDAG 23. JANUAR 2018

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Åpning av kurset – velkommen og praktisk informasjon

Din profil og dine preferanser - hvordan virker du på andre og hvordan kan du bidra med det beste av

 • Hva er mine preferanser
 • Hvordan virker jeg på andre
 • I hvilke situasjoner er jeg mest effektiv og føler meg mest komfortabel
 • Samspillet mellom din jobb og dine personlige ressurser
 • Hva kjennetegner min stressadferd og hva er mine triggere
 • Hvem kommuniserer og samarbeider jeg best med
 • Hvilke roller tar jeg i team

16:00

Slutt kursdag 1

ONSDAG 24. JANUAR 2018

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett frokost

09:00

Oppstart kursdag 2

Hvordan forstå andres behov og kommunisere og jobbe effektivt sammen med de som er ulik deg selv

Denne dagen ser vi på hvordan du kan kommunisere med ulike personlighetstyper gjennom kartlegging av arketyper og ulike teknikker for å adressere de enkeltes behov og adferd.

Vi går i igjennom ulike motivasjonsprofiler og tar utgangspunkt i den populære forskningen til Helle Hedegaard Hein som kategoriserer oss i 4 ulike arketyper:


Primadonnaer
som er lidenskapelig opptatt av jobben sin. De søker en mening og har et kall som medfører en plikt til å levere høyeste standard

Ekstroverte prestasjonsjegere
som er ambisiøse og konkurranseorienterte og trigges av å være beste

Introverte prestasjonsjegere
som vil løse faglige nøtter gjennom å få arbeide uforstyrret og drives av ønsket om å bli klokere

Pragmatikere
som gjerne leverer et godt arbeide, bare det ikke går utover balansen mellom jobb og fritid

Effektive kommunikasjonsteknikker i relasjonsbygging

 • Øvelser hvor vi trener med nye verktøy og teknikker
 • Slik kommuniserer de ulike personlighetstypene – og du med dem
 • Slik bygger du tillit og fremstår som troverdig og profesjonell i din relasjonsbygging

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

I forkant av kurset vil du få tilsendt et kort spørreskjema hvor du svarer på hva du ønsker å få ut av kurset. Du vil også få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Jungs Type Index) som du skal besvare. Denne profilen, og resultatene dine, legger grunnlaget for en del av det som gjennomgås på kurset.

Det blir lagt opp til sesjoner med teori, erfaringsutveksling og øvelser for at du skal få en best mulig læringsopplevelse. Jevnlige pauser blir lagt inn underveis. Lunsj serveres kl. 11.30. Deltakerbevis gis til dem som ønsker.

 • Agnethe Ellingsen

  Rådgiver

  Agnelli

  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse.

  Agnethe er forfatter av suksessboken "100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver" som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH med og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Prosjektplanlegging

Ledelse og utvikling

Offentlige anskaffelser