23.–24. jan. 2018

Bli en bedre relasjonsbygger blant kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere. Få innsikt i hvordan våre ulikheter påvirker kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen.

Meld meg på

På dette kurset er fokuset innsikt i egne og andres handlinger og reaksjoner. Vi benytter blant annet et preferanseverktøy for å forstå bedre hvordan vi kommuniserer, håndterer informasjon, tar beslutninger og organiserer arbeidet vårt.

Vi ser også på ulike motivasjonsdrivere og hvordan det påvirker hvordan vi presterer. Jo bedre relasjonell kompetanse jo bedre kvalitet på jobben du utfører.

Å være en god relasjonsbygger er en av de viktigste karriereferdighetene i det nye arbeidslivet og vil åpne nye dører både for deg og din arbeidsgiver,

Ditt læringsutbytte:

 • Blir bedre på team og samspill med ulike mennesketyper
 • Innsikt i hvordan du presterer under press
 • Du styrker din personlige gjennomslagskraft
 • Mestring - metoder og teknikker for å bli den beste utgave av deg selv
 • Effektive kommunikasjons- og samtaleteknikker

Hvem er du og hva er du god på – personlighetstest inkludert i kurset

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Junges Type Index) som du skal besvare. Denne personlighetsprofilen legger grunnlaget for det som skal gjennomgås dag 1. Preferanseverktøyet er inkludert i prisen.

Om profilen

JTI er basert på den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer og er den teorien som brukes mest for å fremme personlig utvikling, selvinnsikt og lære å forstå andre bedre. Verktøyet er et ikke-evaluerende verktøy hvor fokuset ligger på hva du naturlig foretrekker og er god på, hvilke arbeidsoppgaver, arbeidsformer, roller du tar i team, og ikke minst hvordan du kommuniserer med ulike mennesketyper.

Hvem passer kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker å styrke din personlige gjennomslagskraft og få større innsikt i hvordan du kan utnytte dine personlige ressurser. Hva slags stilling du har spiller ingen rolle. Du kan være leder, fagekspert, selger, rådgiver, konsulent, jobbe i privat eller offentlig sektor. Dette kurset passer for alle som ønsker å bli bedre på å utvikle gode relasjoner.

Praktisk informasjon:

I forkant av kurset vil du få tilsendt et kort spørreskjema hvor du svarer på hva du ønsker å få ut av kurset. Du vil også få tilsendt en link til preferanseverktøyet JTI (Jungs Type Index) som du skal besvare. Denne profilen og resultatene dine legger grunnlaget for en del av det som gjennomgås på kurset.

Det blir lagt opp til sesjoner med teori, erfaringsutveksling og øvelser for at du skal få en best mulig læringsopplevelse. Jevnlige pauser blir lagt inn underveis, lunsj serveres kl. 11.30. Deltakerbevis til de som ønsker.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

TIRSDAG 23. JANUAR 2018

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Åpning av kurset – velkommen og praktisk informasjon

Din profil og dine preferanser - hvordan virker du på andre og hvordan kan du bidra med det beste av

 • Hva er mine preferanser
 • Hvordan virker jeg på andre
 • I hvilke situasjoner er jeg mest effektiv og føler meg mest komfortabel
 • Samspillet mellom din jobb og dine personlige ressurser
 • Hva kjennetegner min stressadferd og hva er mine triggere
 • Hvem kommuniserer og samarbeider jeg best med
 • Hvilke roller tar jeg i team

16:00

Slutt kursdag 1

ONSDAG 24. JANUAR 2018

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett frokost

09:00

Oppstart kursdag 2

Hvordan forstå andres behov og kommunisere og jobbe effektivt sammen med de som er ulik deg selv

Denne dagen ser vi på hvordan du kan kommunisere med ulike personlighetstyper gjennom kartlegging av arketyper og ulike teknikker for å adressere de enkeltes behov og adferd.

Vi går i igjennom ulike motivasjonsprofiler og tar utgangspunkt i den populære forskningen til Helle Hedegaard Hein som kategoriserer oss i 4 ulike arketyper:


Primadonnaer
som er lidenskapelig opptatt av jobben sin. De søker en mening og har et kall som medfører en plikt til å levere høyeste standard

Ekstroverte prestasjonsjegere
som er ambisiøse og konkurranseorienterte og trigges av å være beste

Introverte prestasjonsjegere
som vil løse faglige nøtter gjennom å få arbeide uforstyrret og drives av ønsket om å bli klokere

Pragmatikere
som gjerne leverer et godt arbeide, bare det ikke går utover balansen mellom jobb og fritid

Effektive kommunikasjonsteknikker i relasjonsbygging

 • Øvelser hvor vi trener med nye verktøy og teknikker
 • Slik kommuniserer de ulike personlighetstypene – og du med dem
 • Slik bygger du tillit og fremstår som troverdig og profesjonell i din relasjonsbygging

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

 • Agnethe Ellingsen

  Rådgiver

  Agnelli

  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse.

  Agnethe er forfatter av suksessboken "100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver" som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH med og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: