En viktig møteplass for Tekna Stats sektorstyre.

Meld meg på

Beskrivelse

Onsdag 9. november

kl. 10.00 Avreise fra Oslo
kl. 11.00 Oppstart seminar: Hva vil vi ha ut av seminaret
kl. 11.15 Konsulentbruk i staten:

 • Oppfølging av vedtak på R-møtet 2021. Er dette godt nok fulgt opp.
 • Hva kan styret gjøre i det videre arbeidet for å skape oppmerksomhet og bevissthet om konsulentbruk i staten.
 • Hvordan skaffe kunnskapsgrunnlag
 • Hvordan profilere saken og hvordan best samarbeide med samfunnspolitisk og kommunikasjon i Tekna

kl. 13.00 Lunsj

kl. 14.00 Konferanser og samlinger i 2022:

 • UH-konferanse 2023– vår eller høst?
 • Strategiseminar 2023? Aktuelle temaer:
 • arbeidstidsordninger i lys av korona
 • Særlig uavhengige stillinger i UH-sektoren
 • Stipendiater og lønn
 • Mindre samlinger for ulike grupper?
 • Digitale samlinger og nettverk

kl. 16.00 Evaluering av styrets arbeid

 • Fungerer styret godt sammen
 • Følger vi opp de oppgavene årsmøtet har pålagt styret
 • Følger vi opp Lønns- og interesseutvalgets forventninger til styrearbeidet?

kl. 17.00 Slutt for dagen

kl. 19.30 Middag på hotellet

Torsdag 10. november

kl. 09.00 Forberedelse til årsmøtet – hjemmekontor og framtidens arbeidsplasser:

 • Hvordan vil og bør arbeidsplassene tilpasses i lys av erfaringene fra korona
 • Hjemmekontor:
 • Rett og plikt til hjemmekontor?
 • Fordeler og ulemper

kl. 11.00 Prioriterte oppgaver Tekna Stat 2021-2023:

 • Hvordan har koronapandemien påvirket Tekna Stat, både medlemmer, tillitsvalgte og styret.
 • Hvordan bør styret planlegge sitt arbeid på kort og litt lengre sikt.
 • Hvilke behov ser styret for Teknas tilbud til medlemmer og tillitsvalgte i sektoren for den kommende toårsperioden.
 • Hva bør være prioriterte oppgaver for sektoren. Kristian og Kim Are innleder.

kl. 13.00 Lunsj

kl. 14.00 Guidet omvisning?

kl.16.00 Fortsetter prioriterte oppgaver

kl. 17.00 Slutt for dagen

kl. 19.00 Middag

Fredag 11. november

Styremøte – egen innkalling:

 • Planer for årsmøtet 2021
 • Digitalt strategiseminar
 • Evaluering av lønnsoppgjør?
 • Aktivitetsplan
 • Utkast til årsberetning
 • Aktuelle saker
 • Pågående høringssaker
 • Orienteringssaker