Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Årets arrangement er lagt til Clarion Hotel Stavanger. Vi begynner kl. 11.00 tirsdag 29. november og seminaret avsluttes med lunsj kl. 13.00 den 30. november.

Vi ønsker at så mange Tekna-grupper som mulig er representert på strategiseminaret. Vi åpner for at flere fra hver Tekna-gruppe kan delta så langt det er plass.

Tema på årets samling er:

Programmet vil blant annet inneholde følgende:

  • Evaluering av høstens lokale forhandlinger
  • Hvordan brukes 2.5.3 ute i virksomhetene - hvilket handlingsrom finnes i avtalen?
  • Styrets prioriterte oppgaver - arbeidet med nye prioriterte oppgaver for 2023 og 2024 som skal vedtas på årsmøte i januar 2023.
  • Hva er status på styrets arbeid med fokus på den unødvendige konsulentbruken.
    Se komplett program under egen fane.

Praktisk informasjon

Overnatting til alle er forhåndsreservert fra 29.-30. november. Kryss av ved påmelding om du ønsker dette. Tekna Stat styret forsetter med styremøte etter endt strategiseminar, slik at det er reservert overnatting til Tekna Stat styret fra 30.nov -1. desember i tillegg. Dette velges ved påmelding.

Bestilling av reise og reiseregning

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/22316/Rebecca. Presiser at ehf-fakturaen skal til: Tekna v/ Rebecca, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på reise@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/. Bruk prosjektnummer 22316 som referanse for å få en rask ekspedering og oppgjør. Velg Rebecca Bræin som attestant.

Skriv ut

tirsdag 29. november

10.30 - 11.00

Registrering + en liten matbit

11.00 - 13.00

Møte start kl 11

program kommer ...

13.00 - 14.00

Lunsj på hotellet

14.00 - 18.00

Program kommer ...

19.00 - 21.30

Aperitif og middag

onsdag 30. november

09.00 - 13.00

Program kommer ...

13.00 - 14.00

Lunsj på hotellet

Vel hjem!