Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Beskrivelse

Årets arrangement er lagt til Thon Hotel Maritim i Stavanger. Vi begynner kl. 10.00 mandag 29. november og seminaret avsluttes med lunsj kl. 13.00 den 30. november.

Vi ønsker at så mange Tekna-grupper som mulig er representert på strategiseminaret. Vi åpner for at flere fra hver Tekna-gruppe kan delta så langt det er plass.

Tema på årets samling er:

Programmet vil blant annet inneholde følgende:

  • Evaluering av høstens lokale forhandlinger
  • Tilbake til kontorene - hvordan går det? Og hva er status for hjemmekontor?
  • Styrets prioriterte oppgaver - hva vil styret ha fokus på framover
  • Innledende diskusjoner om Hovedoppgjøret i 2022 - hva blir viktig for oss inn mot neste års mellomoppgjør
    Se komplett program under egen fane.

Praktisk informasjon

Overnatting til alle er forhåndsreservert fra 15.-16. november. Kryss av ved påmelding om du ønsker dette. Tekna Stat styret forsetter med styremøte etter endt strategiseminar, slik at det er reservert overnatting til Tekna Stat styret fra 16.-17. november i tillegg. Dette velges ved påmelding.

Bestilling av reise og reiseregning

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/22316/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på reise@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/