Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Beskrivelse

Årets arrangement er lagt til Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Program er under arbeid, og blir lagt ut under egen fane så snart det er klart.

Vi ønsker at så mange Tekna-grupper som mulig er representert på strategiseminaret. Vi åpner for at flere fra hver Tekna-gruppe kan delta så langt det er plass.

Tema på årets samling er:

  • Evaluering av mellomoppgjøret
  • Ny offentlig tjenestepensjon i 2020
  • Arbeidstidsdommen fra Høyesterett

Vi starter diskusjonene om hovedtariffavtalen til tariffrevisjonen i 2020. Hvilke forbedringsbehov ser vi? I tillegg får vi et innlegg fra Mads Arnestad fra BI i Bergen. Han er psykolog og snakker om hvordan medlemmer og kolleger kan ivaretas i omstillingsprosesser.

Praktisk informasjon

Overnatting til alle er forhåndsreservert fra 15.-16. november. Kryss av ved påmelding om du ønsker dette. Styret forsetter med styremøte etter endt strategiseminar, slik at det er reservert overnatting til styret fra 16.-17. november i tillegg. Dette velges ved påmelding.