Strategiseminaret er et av de viktigste samlingspunktene for Teknas tillitsvalgte i statlig sektor. Her diskuteres dagsaktuelle problemstillinger for medlemmer og tillitsvalgte.

Meld meg på

Årets arrangement er lagt til Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Program er under arbeid, og blir lagt ut under egen fane så snart det er klart. Vi begynner kl. 10.00 mandag 15. november og seminaret avsluttes med lunsj kl. 13.00 den 16. november.

Vi ønsker at så mange Tekna-grupper som mulig er representert på strategiseminaret. Vi åpner for at flere fra hver Tekna-gruppe kan delta så langt det er plass.

Tema på årets samling er:

Programmet vil blant annet inneholde følgende:

  • Evaluering av høstens lokale forhandlinger

  • Tilbake til kontorene - hvordan går det? Og hva er status for hjemmekontor?

  • Styrets prioriterte oppgaver - hva vil styret ha fokus på framover

  • Innledende diskusjoner om Hovedtariffoppgjøret 2022 - hva blir viktig for oss inn mot neste års hovedtariffoppgjør

Praktisk informasjon

Overnatting til alle er forhåndsreservert fra 15.-16. november. Kryss av ved påmelding om du ønsker dette. Styret forsetter med styremøte etter endt strategiseminar, slik at det er reservert overnatting til styret fra 16.-17. november i tillegg. Dette velges ved påmelding.

Bestilling av reise og reiseregning

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/21309/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39 i statlig sektor. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Søknad med lønnsslipp som viser trekk i lønn sendes inn til oss via reiseregningsløsningen for godtgjøring.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på reise@tekna.no.

Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no/

Skriv ut

Mandag 15. november

09:30 - 10:00

Registrering + en liten matbit

10:00 - 13:00

Program kommer ...

13:00 - 14:00

Felles lunsj

14:00 - 18:00

Program kommer ...

20:00 - 22:30

Middag og sosialt samvær

Tirsdag 16. november

09:00 - 13:00

Program kommer ...

13:00 - 14:00

Felles lunsj

14:00

Vel hjem!