26. sep.
kl. 09.00–15.30

Norsk Eiendom og NIBR-OsloMet har fått i oppgave å samforvalte BYGG21-veilederen «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner». Formålet med kurset er å utvikle bevissthet rundt de ulike aktørenes roller i en detaljreguleringsprosess, slik at man oppnår et bedre samspill mellom partene.

Meld meg på

Kurset gjennomføres fysisk i samarbeid med Tekna Samfunnsutviklerne. Dette er kurs nr. 2 i rekken. Det er plass til maks 50 personer, så vi følger første mann-til-mølla-prinsippet.

Målgruppe:

  • Utbyggere
  • Prosjektledere
  • Eiendomsutviklere
  • Planleggere
  • Byggeledere
Skriv ut

09.00 - 09.20

Velkommen

a) Gro Sandkjær Hanssen, NIBR OsloMet og Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom b) Repr. fra Tekna Samfunnsutviklerne

09.20 - 10.00

Presentasjon av veilederen «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner»

Norsk Eiendom, NIBR-OsloMet

10.00 - 10.20

Utfordringsbildet fra kommunenes ståsted, ved KS

KS, Lillin Knudtzon

10.20 - 10.30

Pause

10.30 - 12.30

Ekskursjon HasleLinje – med Vinslottet som viktigste case

Omvisning og presentasjon med bidrag fra
a) Utbygger: Höegh Eiendom
b) Kristin Jarmund – arkitekt
c) Oslo kommune ved byantikvar
- Alle aktører bes om å få frem læringspunkter rundt hva som var et godt samspill i denne prosessen, og hva som kunne vært gjort bedre
d) Politiker

12.30 - 13.15

Lunsj

13.15 - 14.00

Case 2: Ombruks/transformasjonsprosjekt i liten kommune

14.00 - 14.50

Workshop: Hvordan ta i bruk veilederen i egen organisasjon? Hvordan skape fruktbare samspillsarenaer

5 min innledning (Norsk Eiendom og NIBR-OsloMet) 45 min i grupper

14.50 - 15.30

Plenum – oppsummering av gruppearbeid, og diskusjon (40 min)

Veien videre

15.30

Slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

Rådgivningskontraktene NS 8401 og 8402

30.–31. aug.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO