11. okt.
kl. 11.30–13.00

Seniorteknologene inviterer til lunsjmøte om hydrogen som energibærer. Etter foredraget er deltakere velkommen til lunsj og mingling.

Meld meg på

Beskrivelse

Hydrogen er et grunnstoff som har potensial til å løse mange av våre problemer med global oppvarming, forurensing og bærekraftig utvikling. Hydrogen er en energibærer som i brenselceller kan generere strøm til elektrisk drift av kjøretøy og andre transportløsninger.

En av utfordringene med hydrogen er at dette grunnstoffet i naturen i praksis kun finnes i kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer som vann, hydrokarboner, alkoholer og ammoniakk. Det må tilføres energi for å fremstille ren hydrogen fra hydrogenforbindelser. Transport og lagring av hydrogen krever kostbare og avanserte løsninger. Bruk i tunge kjøretøy, i skip og i industrien er nå blant de mest aktuelle bruksområdene for hydrogen. Steffen Møller-Holst vil i sitt foredrag fortelle om bakgrunn, status, muligheter og utfordringer med hydrogen som energibærer.

Om foredragsholder

PhD Steffen Møller-Holst er styreleder i Norsk Hydrogen Forum og markedsdirektør i SINTEF. De siste 14 årene, har Steffen vært leder for Transportdelen av Europeiske satsingen Clean Hydrogen, på vegne av Hydrogen Europe Research. Steffen Møller-Holst har siden 1990 vært fulltidsengasjert med arbeid innenfor tekniske løsninger og aktuelle applikasjoner for hydrogen som energibærer fra fornybare energikilder og bruk av hydrogen og brenselceller i transportsektoren. I tillegg til sitt bidrag til teknologiutvikling og -implementering, har han satt seg inn i sosiale og politiske aspekter av hydrogen som et klima og miljøvennlig drivstoff. Han har alltid hatt tro på hydrogen!

Om SeniorTeknologene

SeniorTeknologene dekker et bredt spekter av teknologiske fagfelt og er åpen for Tekna-medlemmer fra og med 60 år. Gruppen har som formål å være en faglig og sosial møteplass for Teknas seniormedlemmer i Oslo og omegn. Faggruppen arrangerer medlemsmøter med foredrag, debatter og konferanser. Medlemskap er gratis for alle Tekna-medlemmer, og du kan krysse av for medlemskap ved påmelding.

Vel møtt!

Finn frem:

Klubben, ta heisen til 9.etasje