Kartlegging, stabilitetsanalyse, utforming, konstruksjon, sikring og vedlikehold.

Meld meg på

Beskrivelse

Norges geologiske og topografiske forhold gjør at bergskjæringer er et naturlig element i mange av våre bygge- og anleggsprosjekter. Bergskjæringer er byggverk som skal bli stående langt inn i fremtiden, og derfor settes det et økende søkelys på kvalitet ved utforming og konstruksjon av disse.

Fra tid til annen oppstår uønskede hendelser relatert til bergskjæringer, som bekrefter viktigheten av kompetanse, kvalitet og kontroll i prosjektering og utførelse. Det er behov for å ta lærdom av slike hendelser og søke forbedring.

Kurset tar for seg ulike aspekter knyttet til skjæringer i berg:

  • kartlegging
  • stabilitetsanalyse
  • utforming
  • konstruksjon
  • sikring
  • vedlikehold

Målet er at deltagerne skal få kjennskap til dagens praksis og "state of the art-løsninger". Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt på eksempler fra vei- og jernbaneutbygginger. Det vil bli fokusert på både tekniske og sikkerhetsmessige betraktninger rundt temaet.

Kurset egner seg for byggherrer, konsulenter og entreprenører – men alle som har interesse for dette fagområdet er selvfølgelig velkommen.

Samarbeidspartner

  • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 15. desember

27. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

1.–2. feb.
Microsoft Teams, Nettbasert

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course. Self study can start 28. des.

Feb. 3
13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert