Årets Sprengningsarbeider avholdes 9. - 10. mars i Drammen - med en ny vri!

Meld meg på

Sett av torsdag 9. og fredag 10. mars og meld deg på "Sprengningsarbeider" som i år avholdes i Drammen. Quality Hotel River Station er nærmeste nabo til Drammen togstasjon.

Komiteen har i år endret litt på oppsettet av programmet for kurset. Vi ønsker å få med flere av dere som ikke kan være borte fra arbeidsplassen midt i uken. Derfor legger vi opp til møtestart torsdag (fra lunsj) og holder på til fredag ettermiddag. Vi håper at mange melder seg på middagen torsdag kveld og gjør dette til et sosialt samlingspunkt.

Programmet blir også lagt opp på en litt ny måte - program kommer.

Skriv ut

Torsdag 9. mars

11.30 - 12.00

Registrering og lunsj

12.00 - 16.00

1. Åpning - oppbygging av programmet - hvordan er dagene tenkt

Repr fra komiteen

12.15 - 12.45

2. Bransjerådet med film (vibrasjoner og rystelser) Hva har BFF jobbet med?

Repr fra Bransjerådet

12.45 - 17.00

Sesjonen ut dagen; ansvar DSB:

Ansvar Per Isdahl, DSB

Seksjon, lover og forskrifter

DSB

Konsekvens av ikke ha kontroll på sprengstoff - ADR/EXII

DSB

13.50 - 14.10

Så kom elektroniske tennere..... og snudde alt på hodet! Problemer og utforderinger

Innlegg fra PST / KRIPOS - Uforsvarlig tap og svinn - hva sier forskriften

Virkeområder og avgrensninger / sikring

Ansvar DSB

17.00 - 19.00

Slutt for dagen

19.00 - 22.00

Middag med underholdning (Påmelding)

Fredag 10 mars

Vibrasjoner

09.00 - 09.45

Ny vibrasjonsstandard: hvordan bruke denne - praktiske eksempler - forklart i detalj

Byggherre og rådgivere har mangel på kunnskap om standardene

Harry Herland, Multiconsult

09.45 - 10.15

Fastsettelse av grenseverdier i forbindelse med kritisk infrastruktur / ømtåelige objekter / måleuts

Tom Gunnar Hagen, Nexconsult

10.15 - 10.45

Spørsmål, kaffepause og utsjekk

Sprengningsteknikk - grunnleggende, beregninger, vise formler og hvordan de brukes

Langeforsmodellen?

Jan Egil Blix,, Orica

Seksjon Sprengningsteknikk

11.30 - 12.00

Lunsj

12.30 - 13.15

Lading med bulk

Petter Jensen, Forcit

13.15 - 13.30

Digitale verktøy - programvare

14.10 - 14.50

12-timers regelen. Ta over varer på brukerstedet. Hva er utfordringene?

Ansvar DSB

14.50 - 15.00

Oppsummering, spørsmål, avslutning, hjemreise

Repr fra komite

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

NFF Jubileumskonferanse

9. feb.
kl. 12.00–16.00

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.