Arrangementet er avlyst

Kurset utsettes til 15. - 16. mars 2022, da møtes vi på Lillehammer!

Meld meg på

Grunnet korona-pandemien flyttes "Sprengningsarbeider"-kurset til mars 2022. Da håper vi det er mulig å møtes igjen og ha en hyggelig og nyttig samling med spennende og interessante innlegg / presentasjoner.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) arrangerer for 33. gang teknisk sprengningskurs.

NFF skal være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen".

Vårt motto er: Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen

Arrangementet avholdes ulike steder fra år til år og har vært innom de fleste større byer eller regioner hvor det utføres mye sprengningsarbeid. Målet er å få med lokale utøvere av faget. I år gir vi igjen utstyrsleverandører og sprengstoffleverandører plass i programmet. Hvilke nyheter har de med seg?

I år skal vi til Lillehammer og vi legger opp til et besøk på Norsk fjellsprengningsmuseum ved Hunderfossen etter vi er ferdig med innleggene dag 1. Her skal vi få omvisning og de som ønsker å være med kan melde seg på buss tur / retur hotellet samt middag i Berghallen.

Vi ønsker alle profesjoner som er involvert i sprengningsarbeid, både prosjekteiere, konsulenter, kontrollører, planleggere, entreprenører, sprengningsledere og utførende bergsprengere i gruve-, pukkverk- og anleggsbransjen velkommen til arrangementet for å dele erfaring og skape diskusjoner som er til det beste for bransjen vår.

«Sprengningsarbeider –» skal gi faglig påfyll med informasjon, deling av kompetanse og diskusjoner. Det skal være et sted du treffer kollegaer, myndigheter, oppdragsgivere – og gode konkurrenter til to dager med gjensidig nytte for oss alle.

Interesserte firmaer gis anledning til å delta med en posterutstilling, som er lokalisert i nær tilknytning til konferansesalen. For å delta på posterutstillingen beregnes en avgift på kr 5.000,- pr firma. Påmelding til Posterutstillingen forutsetter at man også deltar på konferansen med minst en fullt betalende deltaker. Dersom firma ditt er interessert i å delta på Posterutstillingen, vennligst kryss av for dette på påmeldingsskjemaet.

VI ØNSKER DEG VEL MØTT til Scandic Lillehammer Hotel 15.-16. mars 2022– til et forhåpentligvis coronafritt møte med gamle og nye bekjentskap!

Smittevern vil stå øverst på huskelisten vår – som for alle andre i disse dager!

Skriv ut

Onsdag 2. juni

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:15

0. Åpning / velkommen

Møteleder

10:15 - 11:15

1. Nytt fra DSB

 • planlegging av oppdrag - nabohensyn
 • ansvar for nabohåndtering (byggherre / utførende)
 • hvordan tenker de ulike aktørene?
 • hensyn til naboer i risikovurderinger?
 • besiktigelse

Per Isdahl, DSB

11:15 - 11:45

2. Bransjerådet

 • Infobrosjyre
 • Om kursene
 • Film vedr forsagere

Olaf Rømcke, Orica Norge

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

3. Sprengning i forbindelse med f.eks vindmøller

 • ukultur blant motstandere; dukker opp innenfor sikkerhetssonen

nn

13:00 - 13:30

4. Elektroniske tennere - i dagen - bruk i tunnel

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

13:30 - 14:00

5. Rystelsesmålinger ved sprengning

Ansvar hviler på hvem? - prosjekterendes ansvar om det mulig å gjennomføre prosjektet - nabolov og ansvarsfordeling - ikke krav til dokumentasjon

Nils Ramstad, Multiconsult AS

14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 14:50

6. Fornebubanen - "spenstig sprengning"

 • sprengning under Lysaker Mølle
 • Aker Solutions - store glassvinduer
 • Skøyen stasjon - 9 m med spor i drift

ikke avklart

14:50 - 15:20

7. Hvordan stoppe / hindre å lage forsagere (Nullvisjon)

 • Forsagergruppen - presentere hva de jobber med (Jørn Ivar Solum)
 • produkter og metode

Knut Tandbergmoen, Austin og John Eriksen, AF Gruppen

15:20 - 15:35

Pause

15:35 - 16:05

8. Mistanke om udetonert sprengstoff

 • hvilke alternativ har man
 • bore gjennom sylte
 • hvor farlig er dette

nn

16:05 - 16:35

9. Fullskala sprengningsforsøk

Hus i Leca - 3 m bredt, 7 m langt, 2.40 h bygget på 4 m løsmassefylling - vibrasjonsmålinger - vibrasjonsmålinger - tøyningsmålinger - NS 8141 - vibrasjoner - grenseverdier

Nils Ramstad, Multiconsult AS

16:35 - 17:00

10. Debatt - sprengningsplan ned til salveplan - teoretisk

 • sprengningsteknikk - hvordan regne ut spesifikk ladning
 • salveplan
 • sprengnings-case
 • styrke arbeidet med sprengningsplan A. Bergsprengningsleder B. Bergsprengere

Komiteen

17:05

Slutt for dagen

17:20 - 21:30

Buss til Fjellsprengningsmuseet - omvisning og middag

Torsdag 3. juni

08:30 - 08:50

11. Nye veier - prosjekt med dronefilming 1 gang pr uke

Sikring - hva kan dronen brukes til?

Øyvind Haug, Zenith Survey AS

08:50 - 09:15

12. GPS - hvem eier bordataene - data fra rigg

 • digitalisering
 • bordata i nettsky
 • MWD-data

Kristen Petillon, AF Gruppen, nn Blastmanager (?)

09:15 - 09:40

13. Avviksmålesystem

 • noe nytt?

Vegard Olsen, Forcit AS

09:40 - 10:00

Pause og utsjekk

10:00 - 10:20

14. Læreboken til EFEE - for utlendinger som skal arbeide i Norge

Læreboken er skrevet på engelsk, men oversettes til språket i det landet som boken skal brukes i. NFF har sponset arbeidet - hvordan ble sluttproduktet?

Karl Kure

10:20 - 10:40

15. 48-timers regel - er det gjennomførbart?

 • krav til dokumentasjon
 • praksis og lovverk
 • samhandling i prosjektene
 • gode rutiner / SHA

nn

10:40 - 11:40

16. Sprengstoffleverandører

3 sprengstoffleverandører - en presentasjon hver

navn kommer

11:40 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

17. Utstyrsleverandører

3 leverandører - hver sin presentasjon

navn kommer

14:00 - 14:30

18. Ved hendelser - hva gjøres riktig?

 • læringsark
 • hendelser
 • tiltak

Thor Kr. Hustveit, Nye Veier

14:30 - 15:00

19. "Sprengningsbransjen sett med Haralds øyne"

Harald Fagerheim

15:00 - 15:15

Avslutning / hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30